Digitaliserar skötseln av grönytor

Vinnova har beviljat fem miljoner kronor under tre år till projektet Hållbara Smarta Parker i Göteborg, som ­genom digitalisering vill ta fram ett nytt system och helhetskoncept för skötsel av grönytor.  

 

I projektet Hållbara Smarta Parker i Göteborg vill man med hjälp av digitalisering göra skötseln av grönytor mer behovsanpassad. Foto: Per Pixel Petersson/Göteborg & Co


Med målet att skapa en helhetsbild som ska kunna bidra till mer behovsstyrt arbete samt övergången till en elektrifierad maskinpark utrustas marken och maskinerna i projektet med digitala sensorer. Sensorernas information kommer kombineras med information från högupplösta satellit­bilder. 

– Vi vill gå från ett arbetssätt där vi utför olika uppgifter enligt ett regelbundet tidsschema till att göra insatser när de verkligen behövs. Detta blir ju möjligt om vi har digitala sensorer som kan ge oss information om till exempel fuktighet i marken och ljusinsläpp på olika platser. Denna information, tillsammans med data som visar hur våra maskiner används, blir också en viktig komponent när vi ska ta steget mot en fossilfri maskinpark, säger Mats Pervik på Göteborgs Stads Leasing som leder projektet.

Projektet initierades 2018 av Johanneberg Science Park, Husqvarna, park- och naturförvaltningen samt ett antal övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Redan i dag finns två uppkopplade testbäddar, en i Trädgårdsföreningen och en i Slottsskogen. Med den nya finansieringen, där Vinnova bidrar med fem miljoner kronor och medverkande partners går in med ytterligare fem miljoner kronor, hoppas man kunna fördjupa och bredda satsningen med fler aktörer. Bland annat kopplas SLU till projektet för att bidra med viktigt vetenskaplig utvärdering och analys. 

– Grönytor är en viktig del av ­människors välbefinnande, inte minst i urbana miljöer, Målsättningen är förstås att genom effektiv användning av resurser kunna fortsätta underhålla dessa viktiga andningshål i en växande stad, men även att öka biodiversitet och minska skötselns miljöpåverkan. Testbädden vi ­bygger upp kommer att vara en öppen arena där vi välkomnar olika aktörer som vill prova innovativ teknik, tjänster eller arbetsmetoder som kan stötta dessa mål, säger Evdoxia Kouraki, projektledare på Johanneberg Science Park.

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste