Elektrifierade maskiner i framtidens gruvor

När Epiroc tillsammans med Alfred Nobel Science Park inledde en seminarieserie i tre delar var det med ett avstamp i utvecklingsstrategin för tekniken. Med en utgångspunkt i Epirocs lansering av en ny generation batteri­drivna maskiner för hållbar gruvdrift låg fokus just på batteridrivna gruvmaskiner. 

 

Med utgångspunkt i Epirocs lansering av en ny generation batteridrivna maskiner för hållbar gruvdrift inleddes en seminarieserie tillsammans med Alfred Nobel Science Park. Foto: Epiroc


– På frågan om hur bra dessa maskiner fungerar så blir svaret att de fungerar minst lika bra som traditionella dieselmaskiner. Kort sagt så faller valet alltid på batterimaskinerna då de prestandamässigt faktiskt är bättre, säger Anders Lindkvist teknologiutvecklare vid Epiroc, i ett pressmeddelande. 

Att övergå från dieseldrift till elektrifiering och batteridrift kräver flera aspekter i hänsynstagande. Alltifrån kostnader och säkerhet till anpassning till gruvindustrins utveckling i stort. 

Sedan sju år tillbaka har Epiroc jobbat med eldrivna fordon och för fem år sedan började de titta på hur en drivlina för produktion av elmotorer med uppgift att flytta motorerna skulle möjliggöras. Uppgiften krävde partners och resulterade i ett samarbete med två svenska aktörer, Nortwolt på batterisidan och ABB på motorsidan. 

En fråga om säkerhet

Att det finns en trend för batterianvändning är tydlig, skriver Alfred Nobel Science Park. Kostnaderna går hela tiden nedåt och skapar förutsättningar för omläggning. En annan viktig fråga är säkerheten. I en elbil är risken för brand endast 1/10 jämfört med risken i ett bensin- eller dieseldrivet fordon, enligt Anders som berättar att brandrisken är en vanligt förekommande fråga vid försäljning av batterimaskiner. 

– Ur miljö- och klimatsynpunkt så producerar batterimaskiner mindre värme än dieselmaskiner. De ger också en bättre arbetsmiljö med mindre buller. Just arbetsmiljö och lagstiftning, där kraven på dieselmotorer är betydligt hårdare, är två tydliga anledningar till att elektrifiera, säger Anders.

Väg för samarbeten

Enligt Pär Lundström på Alfred Nobel Science Park är förhoppningarna att genom seminarieserien kunna koppla ihop Eprioc med spännande företag som finns i regionen och skapa förutsättningar för samarbeten.

– Men vi vill också dela med oss av den kunskap som Epiroc besitter, som det världsledande företag de faktiskt är, avslutar han. 

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste