De påminner om att betong kräver tillsyn och underhåll

Alexander Herlin och Mikael Jacobsson är betongexperter och arbetar på konsultföretaget WSP med att bedöma betongkonstruktioners kvalitet. Ofta märker de att tillsynen av betongkonstruktioner har glömts bort eller ignorerats. 
− Det talas ofta om att betong är ett evigt material som alltid kommer att hålla men så är det inte, säger Alexander Herlin.

 

Mikael Jacobsson och Alexander Herlin, projektledare och betongexperter på WSP, vill öka kunskapen om att betongkonstruktioner behöver tillsyn och underhåll. Foto: WSP


Det finns gott om gamla betongkonstruktioner i Sverige. Exempelvis byggdes stora delar av dagens vatteninfrastruktur i mitten av 1900-talet, efter andra världskriget. Kontrollen och tillsynen av betongkonstruktioner blir ofta bortglömd, menar man på analys- och teknikkonsultföretaget WSP. 

− Betongen förbises ofta, den ska bara funka och helst i 50 år till oavsett hur gammal den är. Vi ser behoven när vi är ute på våra uppdrag och ofta är vi de första som ser på konstruktionen på det sättet, med våra betongglasögon på. Det kanske har gjorts undersökningar av konstruktionen tidigare, men då har man riktat in sig på till exempel rör eller annat, inte betongen. Ibland måste vi lämna chockerande besked, att det ser riktigt dåligt ut, säger Alexander Herlin. 

Tillsammans med Mikael Jacobsson arbetar han med undersökningar och tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner för WSP:s räkning. WSP (förkortning för Williams Sale Partnership men heter idag bara WSP) är ett analys- och teknikkonsultföretag med huvudkontor i Montreal, Kanada, och har 50 000 med­arbetare på 550 kontor i 40 länder. Svenska huvudkontoret ligger i Stockholm. Betongexperterna Alexander Herlin och Mikael Jacobsson utgår från Lund men arbetar, om efterfrågan finns, över hela landet.
 

Georadar är ett instrument för att undersöka var armeringen ligger och även upptäcka svartrost och håligheter. Foto: WSP

Korrosion vanligt problem

Deras kunder är till exempel driftchefer på vatten- och avloppsverk, fastighetsägare för badhus, broar och parkerings­garage, kommuner och bostadsbolag. 

− Det finns inte jättemånga som arbetar med detta så man får resa en del, säger Alexander Herlin.

Ett vanligt problem med betong är armeringskorrosion, att armeringen rostar och spjälkar bort det yttersta skiktet av betongen.

− Fortgår det under en längre tid mister man bärigheten i konstruktionen, säger han.

Är det något som man själv kan upptäcka?

− Till en början syns det inte mycket, men trillar det ner stora bitar kan man ju se det. Problemet är att många blir hemmablinda för konstruktionen, tänker att det alltid har sett ut så och märker inte utvecklingen. 
 

Sprutbetong är betong som appliceras genom sprutning och används vid exempelvis reparation av betongkonstruktioner. 
Foto: WSP/BESAB

Tillsyn glöms bort

Det andra vanliga problemet är kemiska angrepp på betong­ytan som äter sig in i betongen och efter en tid påverkar armeringen. Det handlar ofta om utomhuskonstruktioner, exempelvis parkeringsgarage, broar och tunnlar, som utsätts för frost och tösalt på vintern. När salt får kontakt med armer­ingen blir följden korrosion.

Har du något skräckexempel på en eftersatt betongkonstruktion som ni har stött på?

− Vid ett tillfälle var det balkonger, ganska många, som varit förbisedda under lång tid. Vi hittade urlakning och frysskador i den bärande konstruktionsbetongen och vad vi förstod hade de inte någonsin blivit undersökta. Det hade blivit så mycket frysskador på betongen så att ett antal balkongplattor dömdes ut och fick rivas.

Varför förbises tillsynen av betong så ofta?

− Det talas ofta om att betong är ett evigt material som alltid kommer att hålla men så är det inte. Nästa steg, varför så många tänker på det sättet, vet jag faktiskt inte. 
 

Vattenbilning, på bilden utförd med robot, görs för att ta bort skadad betong. Foto: WSP

Täckande skikt viktigt

Alexander Herlin menar att det är viktigt att använda ett täckande skikt som skyddar betongen. Betongkärnan i äldre konstruktioner är ofta tjock och rejäl, och det är vanligtvis inte den som är problemet, säger han.

− Det är inte ofta som skadorna går riktigt djupt in i betongen. När en viss del av betongen blivit utdömd räcker det ofta att ta bort det yttre skiktet och ersätta med ett nytt. Det finns också väldigt många produkter på marknaden för att skydda utsidan. Det finns till exempel cementslammor, olika plaster och täta skikt av bitumen. Man bör ha i åtanke att de skikten behöver bytas och inte håller under hela betongkonstruktionens livslängd, men tänker man på det är ett sådant skydd bra för betongen. När det gäller löpande kontroller och underhållsplaner tänker många att det är sunt förnuft som gäller och gör det säkert bra med många andra saker, men just med betongen ser vi att det finns ett tapp. Det budskapet försöker vi få ut, säger Alexander Herlin.

Pär Andersson
Frilans

Artikeln publicerades fredag den 04 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste