använd ej" /> Motorvägsbron byggs till hälften i trä - Entreprenadaktuellt

Motorvägsbron byggs till hälften i trä

När en ny sträckning av E6 norr om Oslo ska korsa sjön Mjøsa så kommer den nya bron att byggas till drygt hälften i trä.

 

Skiss över hur den nya bron över sjön Mjøsa är tänkt att se ut. Vy från nordost.Foto: Nye Veier


E6 är en av Norges viktigaste vägförbindelser och vid sjön Mjøsa vid samhället Moelv ska den nuvarande dryga 1,3 kilometer långa bron med två körfält ersättas av en ny motorvägsbro med fyra körfält.

Det vinnande förslaget till ny bro över Mjøsa är en 1,6 kilometer lång bro som består av både trä och betong. Bropelarna och grundplattan är betong medan brospannet är i trä och bär upp vägbanan i betong. Det innebär att cirka 60 procent av den nya motorvägsbron kommer bestå av trä och resten av betong.

Bygget är beräknat att kosta dryga 2,55 miljarder norska kronor och ska vara färdigt 2025. Bakom det vinnande bidraget står en joint venture bestående av belgiska företaget Besix och italienska Rizzani de Eccher vilka också ska bygga bron i samarbete med norska partners.

Brobygget omfattar en 1350 meter lång motorvägsbro samt 11 kilometer anslutande motorväg på västra sidan av Mjøsa.

Tack vare användningen av trä kommer den nya bron över Mjøsa ha betydligt lägre vikt jämfört med om den hade byggts som en konventionell betongbro. Något som enligt norska statens eget vägbolag – Nye Veier A/S – gör det lite lättare att hantera de besvärliga grundförhållandena på platsen.

Djupet där bron ska ligga är mestadels 70-80 meter men 120 meter på de djupaste ställena och ytterligare upp till 120 meter från sjöbotten och till man når fast berg. Bropelarna kommer därför troligtvis att förankras med berget via stålpelare, enligt nättidningen Veier24.

Ett av kraven när norska staten upphandlade brobygget över Mjøsa var att brokonstruktionen skulle ge så låg belastning och så små koldioxidutsläpp som möjligt. Från politiskt håll puffade man också mycket för att bron skulle byggas med så stora inslag av trä som möjligt. Intresset vid norska statens upphandling av nya Mjøsabron var stort och man hade möten med totalt 11 olika anbudsgivare, där tre av dem var norska företag.

 

Tidig skiss över den blivande Mjøsabron, sedd från nordost, det vill säga den västra stranden av Mjösa. Skiss: Multiconsult

 

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste