använd ej" /> Mål om klimatneutral betong 2030 - Entreprenadaktuellt

Mål om klimatneutral betong 2030

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen men även en stor källa till koldioxid-utsläpp. Nu ska forskningsinstitutet RISE samla branschen i en nationell strategi för klimatneutralt byggande. 

 

I dag används mer än 30 miljarder ton betong per år och cement står för cirka sex procent av världens koldioxid-utsläpp. För att nå målet om klimatneutralitet år 2045 i Sverige behövs en effektiv industriell omställning med kraftiga utsläppsminskningar från cement- och betongbranschen, skriver RISE som ska leda uppdraget mot ett klimatneutralt byggande.
 Foto: Mostphotos


Klimatneutral betong ska finnas på marknaden år 2030 och användas i hela Sverige år 2045. Det är målet när RISE nu samlar hela värdekedjan för cement- och betong i en bred aktörsamverkan i en gemensam strategi för att implementera cement- och betongsbranschernas färdplaner för klimatneutralt byggande. 

– År 2050 förväntas 70 procent av världens befolkning att bo i storstadsregioner. Det växande behovet av infrastruktur och bostäder innebär att betonganvändandet kommer att öka exponentiellt. För att uppnå klimatneutralitet inom de närmaste 25 åren behövs snabba, men kvalitetssäkrade åtgärder. Det finns en stor vilja hos landets cement- och betongproducenter, byggherrar och fastighetsägare att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen. Tillsammans ska vi utveckla innovativa lösningar som kan bidra till ett paradigmskifte inom hela byggbranschen, säger Katarina Malaga, Forsknings- och affärs-utvecklare på RISE, i ett pressmeddelande. 

På flera plan

Uppdraget som leds av RISE ska arbeta med branschens färdplaner för klimatneutralt byggande med cement och betong. Enligt Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, är arbetet dels fokuserat på lösningar kopplat till materialfrågor såsom utveckling av betongrecept och bindemedel. 

– Men för att lyckas med tekniksprång och klimatneutral omställning kommer branschen att analysera och bearbeta det glapp som föreligger inom innovation, teknik- och materialutveckling, regelverk, praxis, policy, marknadsdrivna behov och processer inför investeringar i hållbar omställning.

Hela värdekedjan

Projektets framgångsfaktorer ligger i att ha samlat forskare och aktörer från hela bygg- och anläggningsprocessens värdekedja vilket gör att det är väl förankrat och kan få stor genomslagskraft. 

– Ett konkret exempel där samverkan i hela kedjan lett till innovation är den klimatförbättrade betong som använts vid byggandet av Riksbyggens Brf Viva i Göteborg, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.
 

Projektet koordineras av RISE och finansieras av Vinnova. 

Projektets konsortium består av RISE, Cementa, Thomas Concrete Group, Swerock, Strängbetong, Betongindustri, Svensk Betong, Skanska, NCC, Trafikverket, ELU, WSP, Riksbyggen, Älvstranden, SIKA, Chalmers, LTU, Stena Recycling och Danske Bank.

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 15 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste