Allt fler anmäler misstänkt brottslighet till Fair Play Bygg

Projektet Fair Play Bygg tar emot tips om misstänkt brottslig verksamhet i byggbranschen, värderar informationen och skickar, när de anser att anmälan är trovärdig och relevant, en kompletterad rapport vidare till rätt myndighet. Antalet inkomna tips har ökat kraftigt för varje år och det mesta tyder på att trenden fortsätter under 2020.

 

Antalet inkomna tips till Fair Play Bygg har ökat varje år sedan projektet startade. 2019 tog projektet emot 361 tips, en ökning med 240 procent jämfört med 2016 då verksamheten drog igång. Majoriteten av tipsen handlar om svart arbetskraft. Foto: Shutterstock


− I den bästa av världar skulle vi inte behöva finnas, men de senaste åren har vi sett ökningar av antalet tips varje år och trots att covid-19 har satt käppar i hjulet för en del byggprojekt ser vi tipsen komma in även i år. Det verkar åtminstone bli likadana siffror som förra året, säger Sussie Paredes Illum, projektledare för Fair Play Bygg.

Projektet startade i februari 2016 och drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Ägarorganisationernas syfte är att motverka oseriösa och kriminella krafter inom byggbranschen som skapar snedvriden konkurrens genom missbruk av system och bristande säkerhet. Projekttiden var från början tre år, men är förlängd till februari 2021. 

Sussie Paredes Illum, projektledare för Fair Play Bygg. Foto: Ellen Norman

Lämna tips anonymt

Den som vänder sig till Fair Play Bygg för att lämna tips om misstänkt brottslighet får vara helt anonym, även om tipset lämnas vidare till myndighet. Projektledare Sussie Paredes Illum tror att det är en avgörande faktor till varför så många kontaktar Fair Play Bygg i stället för att vända sig direkt till exempelvis Skatteverket eller Polisen.

− Vi delar aldrig uppgifter om vem som lämnat information eller vilket företag eller vilken organisation som vi gör research på. Information som vi lämnar över blir inte offentlig. Vi upprättar inte polisanmälan och så vidare, utan lämnar våra rapporter till myndigheters underrättelsesektioner. Fair Play Bygg har funnits länge och lämnar bra information, därför värderar myndigheterna rapporter från oss väldigt högt. Som privatperson kan det ibland, som vi uppfattar det, vara svårt att känna att det blir något av en anmälan, säger hon.

Svart arbetskraft vanligt

Fem personer arbetar i Fair Play Bygg. Tre av dem är heltidsanställda. Projektledare Sussie Paredes Illum har en bakgrund som civilanställd i Polisen i tio år där hon bland annat var verksam inom underrättelsearbete. 

− En av mina eminenta kollegor i Fair Play Bygg jobbade som polis i Lettland innan hon kom till Sverige och pratar både ryska och lettiska så hon är en stor tillgång för oss. Min nyaste kollega arbetade senast som säkerhetschef inom bankväsendet och har även en bakgrund inom Polisen och Säkerhetspolisen. Alla vi som arbetar i projektet har kompetenser som gör att vi kompletterar varandra bra, säger hon. 

Vilken typ av brottslighet handlar det oftast om?

− Det absolut vanligaste är svart arbetskraft, i stort sett alla våra tips innehåller något om det. Det kan också handla om låga löner, människor som lever under miserabla förhållanden, arbetsmiljöbrott, att det inte finns rätt skyddsutrustning eller att det saknas fallskydd vid arbete på höga höjder. Vi får även in fler och fler tips om arbetskraft som kommer från tredjeland. Det är inte säkert att det ökar, men våra tips tyder på det.

Ni skickar inte vidare alla tips till myndigheter. Hur värderar ni tipsen som ni får in?

− Procentuellt har delen som vi skickar vidare också ökat. I år har vi fått in 210 tips hittills och 145 av dem har vi lämnat vidare. Får vi tips om ett bolag kontrollerar vi det mot Bolagsverket, kollar betalningsanmärkningar, undersöker vilka som sitter i styrelsen, tittar på eventuella domar och så vidare. Vi går igenom allt offentligt material, det blir en form av värdering. Vi försöker styrka upp all information vi kan innan vi lämnar över rapporten till myndigheter.

Finns det risk att folk missbrukar er för att till exempel anmäla chefen som man är sur på?

− Den risken finns alltid eftersom folk får vara anonyma. Folk har möjlighet att skvallra eller att försöka sätta dit en gammal kollega, men det har aldrig varit något problem för oss på något sätt. De allra flesta som hör av sig är människor som har farit illa eller utnyttjats med dåliga löner eller svart betalning. 

Kontakt på hemsidan

Sussie Paredes Illum tror att den främsta anledningen till att antalet tips till Fair Play Bygg har ökat stadigt är att projektet har fått allt mer uppmärksamhet.

− Folk känner till oss bättre. Det tror vi är den största faktorn. Vi kan ju inte riktigt se om brottsligheten faktiskt har ökat i de tips som vi får in, säger hon.

Projektets ägare är baserade i Stockholmsregionen och de flesta tips kommer därifrån. Fair Play Bygg tar dock emot tips från hela landet och det bästa sättet att lämna information är via hemsidan.

− Formuläret på hemsidan är lättast eftersom det alltid är tillgängligt och finns på flera språk. Där får vi in de allra flesta tipsen. Man kan även ta kontakt med sin fackliga organisation eller ringa till oss, men hemsidan är det lättaste sättet, säger Sussie Paredes Illum.

 

Fair Play Bygg

Projekttid: Februari 2016 – februari 2021.

Projektets verksamhet: Tar emot tips om misstänkt brottslig verksamhet i byggbranschen och för informationen vidare till rätt myndighet. Den som lämnar tips får vara helt anonym.

Projektägare: Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. 

Lämna tips här: www.fairplaybygg.se.

 

Pär Andersson
Frilans

Artikeln publicerades fredag den 09 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste