använd ej" /> Grönare maskiner med alkohol i tanken - Entreprenadaktuellt

Grönare maskiner med alkohol i tanken

Klimatskadliga utsläpp från arbetsmaskiner kan nära elimineras med alkoholer istället för diesel som drivmedel. Det visar en ny studie utförd av Sveriges Lantbruks­universitet.

 

En ny studie vid SLU visar att klimatutsläppen från arbetsmaskiner kan närma sig noll genom användning av svenskproducerade alkoholbränslen i stället för diesel.
 Foto: Thinkstock


Diesel fyller i dag tanken på de flesta arbetsmaskiner inom skog, jordbruk och entreprenad och står för mellan fem och tio procent av de totala utsläppen av fossil koldioxid i Sverige. Men enligt en ny studie på SLU finns framtiden i svenskproducerade alkoholbränslen och produktionen som redan finns storskaligt i Sverige i dag skulle kunna öka ytterligare. 

Alkoholer som metanol och etanol kan ge låga koldioxidutsläpp och har en hög verkningsgrad i anpassade motorkoncept. Forskarna menar att det rent tekniskt inte är något stort steg att introducera användningen av alkoholer i skogs-, jordbruks- och entreprenadmaskiner, men någon form av samhällsstöd krävs för ett genomslag. 

Inom fem år

Alkoholer är flexibla drivmedel, både för tändstiftmotorer och anpassade kompressionsmotorer, men även i nya lösningar som lågtemperaturförbränning och bränsleceller menar forskarna. Alkoholdrivna bränsleceller lyfts som extra intressant då de kan bana väg för elektrifieringen av arbetsmaskiner. 

– Flera motorkoncept för arbetsmaskiner kan förverkligas inom en femårsperiod, förutsatt att det finns en efterfrågan, säger Gunnar Larsson, forskare vid institutionen för energi och teknik vid SLU, i ett pressmeddelande. 

Krävs nya styrmedel

För att ett kommersiellt genombrott ska ske behövs de nödvändiga affärsmässiga förutsättningarna, för både bränsle och teknik är redan på plats. Prislappen för förnybara alkoholbränslen i dag för den enskilda jordbrukaren, skogsbrukaren eller entreprenadföretagaren ligger på 2,5 gånger mer än för fossil diesel. 

– Detta är en fördyring som samhället måste hantera, menar projektpartnern Per-Ove Persson, Persson f.N.B. AB, som arbetar med utvecklingsprojekt inom förnybar energi. Han lyfter idén att omvandla kompensationen för jord- och skogsägarnas koldioxidskatt till en morot som främjar förnybara drivmedel.

 

Tekniklösningar i studien

Dual-fuel-drift reducerar dieselanvändningen med över 50 procent. Diesel behövs för att starta förbränningen, därefter körs maskinen på alkoholer.

En blandning av 95 procent alkoholer och ungefär fem procent lättantändliga bränslen kan ersätta diesel helt. Tekniken finns för bussar och lastbilar och kan anpassas för arbetsmaskiner.

Tändstiftsmotorer/ottomotorer drivs helt av alkoholer. Motorerna passar alkoholernas egenskaper och ger, med alkoholer, en verkningsgrad som väl konkurrerar med dieselmotorns.

Motorer baserade på lågtemperaturförbränning förenar de bästa egenskaperna hos traditionella bensin- och dieselmotorer. Tekniken måste förfinas för arbetsmaskinernas krävande användningsområden.

Bränsleceller, särskilt högtemperaturbränsleceller, har en hög verkningsgrad med alkoholer. Denna lösning lämpar sig inte direkt i fordonet, men som elgenerator på en mobil laddplats.

Källa: Chalmers Industriteknik

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste