använd ej" /> Snart börjar projektering av skyddsvallen på Falsterbonäset - Entreprenadaktuellt

Snart börjar projektering av skyddsvallen på Falsterbonäset

Mark- och miljödomstolen beslutade i maj att skyddsvallen på Falsterbonäset i Vellinge kommun ska byggas. Frågan är överklagad, men ändå är upphandlingen av projekteringen i full gång.

 

En två mil lång skyddsvall kommer med största säkerhet att byggas på Falsterbonäset i Vellinge kommun. Foto: Lars Bygdemark


Den knappt två mil långa vallen ska byggas som skydd mot stigande havsnivåer. Vellinge kommun är utsatt eftersom en stor del av befolkningen bor i områden som ligger på nivåer som är lägre än tre meter över havets nuvarande medelvattennivå. Den 7 maj i år meddelade Mark- och miljödomstolen i en dom att vallen får byggas. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av såväl Länsstyrelsen som berörda fastighetsägare och Vellinge kommun.

− Vi i kommunen fick en positiv dom och det var jätteroligt, men det finns saker i domen som vi fick avslag på. Exempelvis en kort del av sträckan och några alternativsträckningar. Vi vill givetvis få detta prövat i nästa instans och ha alla möjligheter kvar, säger Anna Möller, stadsbyggnadschef i Vellinge kommun.
 

Anna Möller, stadsbyggnads­chef i Vellinge kommun. 
Foto: Annika Lundh

Återskapa miljön

Vilket material som vallen ska bestå av är ännu inte känt.

− Vi har valt att inte speca det än så länge. Skyddet kommer att bestå mestadels av vall, men också mur på vissa sträckor. På toppen kommer vi att försöka återskapa den biologiska miljö som finns på platsen så gott som det går, säger Anna Möller.

Skyddsvallen ska byggas i en känslig miljö, vilket ställer stora krav på den entreprenör som ska genomföra bygget.

− Det kommer bli den största utmaningen. Vallen kommer på många ställen att gå precis i kanten av privata fastigheter och stora naturvärden. Det kräver en förståelse för detta och vi kommer säkert också få tidsbegränsningar för olika delmoment, säger Anna Möller.

Upphandling igång

Anmälningstiden för upphandlingen av projekteringen gick ut i början av september och Vellinge kommun har påbörjat utvärderingar av anbuden. Anna Möller medger att det finns en viss risk med att inleda projektering innan överklagandeprocessen är avslutad, men hon är ganska säker på att bygget kommer att bli av.

− Eftersom vi i grunden fick ett positivt besked i Mark- och miljödomstolen har vi beslutat att gå vidare med projekteringen. De allra flesta förstår att vi måste göra något, att något måste byggas. Det säger Länsstyrelsen också, de är inte mot själva vallen utan det är snarare hur det ska gå till som vi diskuterar nu, säger hon.

Pär Andersson
Frilans

Artikeln publicerades torsdag den 15 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste