använd ej" /> Anlägger fjärilspark för biologisk mångfald och lärande - Entreprenadaktuellt

Anlägger fjärilspark för biologisk mångfald och lärande

När Futurum Fastigheter fick en tom yta såg de möjligheten att satsa lite extra på biologisk mångfald. Valet föll på att anlägga en fjärilspark, som ska gynna insekter men även vara en plats där barnen från de närliggande förskolorna kan lära sig mer om både insekter och växter. 

 

Futurum Fastigheter AB i Örebro har i år inlett ett projekt med att anlägga en fjärilspark på väster i Örebro. Genom parken löper en grusgång, och runt den kommer det byggas insektshotell och bland annat ska en odlingsbädd för perenna växter anläggas. Projektet är treårigt och ska bidra till ökad biologisk mångfald. Foto: Isabella Odmark


Victoria Stensson, arbetsledare yttre skötsel på Futurum Fastigheter i Örebro och sammankallande för projektet, berättar att tanken på fjärilsparken från början kom till då de hade några stora pilträd som blivit sjuka och behövde plockas ner. 

– De var farliga, så de dömdes ut och plockades ner. Då när man står där med fällda träd och en tom yta så skapar det förutsättningar för något nytt. 

Victoria Stensson är arbetsledare för yttre skötsel på Futurum och även sammankallande för projektet. Hon berättar att projektet leds och utförs av fem av företagets anställda, som en del i en trädgårdsutbildning. 
– De får jobba med allt från kontakt med entreprenörer till att dra el. Foto: Tove Engqvist

Biologisk mångfald

Enligt Victoria har de på företaget sedan tidigare pratat om hur de kunde jobba mer aktivt för ökad biologisk mångfald, men att de inte haft några passande ytor för att jobba med detta.

– Örebro kommun är duktiga på det men vi är lite begränsade i och med att vi har mycket förskolor med småbarn, och insekter sticks, så vi klurade lite på det där. Men då när vi fick den här stora ytan precis i närheten av flera av våra förskolor, då kände vi att vi kunde passa på att skapa något. 

Samtidigt gick även personalen en trädgårdsutbildning, och fem av dem fick i uppgift att utforma fjärilsparken med fokus på biologisk mångfald men även med barnen och pedagogiken i åtanke.

– Så att barnen kan gå dit med sina förskolepedagoger, och titta och lära sig mer om insekter och undersöka. Tanken är även att det ska bli en attraktiv park för de som bor eller bara strövar runt i området. 

Victoria säger att fjärilsparken är en utmaning för de i projektgruppen, då ingen av dem har någon tidigare erfarenhet av att anlägga så stora ytor. 

– Vi lär oss massor på detta, och vi har god hjälp av våra kollegor här i företaget som ställer upp med sina spetskompetenser. 
 

Stammarna från pilträden som togs ner har man använt för att bygga sittplatser i parken. Foto: Isabella Odmark

Påverkats av corona

Projektet kommer pågå under tre år och det här projektets första år. Hittills har de bland annat anlagt en grusgång och dragit fram el. 

– Sen är tanken att även de stora bäddarna för växtlighet ska anläggas i år. Sen kommer parken fortsätta och byggas ut sektionsvis under tre år. 

Precis som många andra har företaget påverkats av coronapandemins framfart, vilket bidragit till att arbetet med fjärilsparken haltat lite. Men Victoria hoppas att de ska komma igång med arbetet igen nu under hösten. 

Vill Återanvända

Pilträden, som fick tas ner, finns kvar i parken.

– Stammarna är tänkta att de ska fungera som klätterstöd för klättrande växter, berättar Victoria och fortsätter: 

– Sen jobbar vi med belysning och sittplatser. Sittplatserna är bänkar som en underleverantör har tillverkat från pilarna som vi plockade ner, så de är utsågade direkt på plats. Vi försöker återanvända så mycket som möjligt. 

Levande planering

Exakt vad som kommer finnas i parken när den står färdig är ännu inte helt klart. 

– Det är de fem i personalen som jobbar med det och som kommer med idéer, det svänger lite fram och tillbaka så vi får se lite var det slutar. Men det vi har sagt är att det ska vara insektslockande växter och växter som blommar från tidig vår, när snön kanske fortfarande finns kvar, till så sent som möjligt. 

Det man pratat om hittills är att bygga insektshotell runt omkring i parken samt anlägga en stor perenn rabatt för att locka insekter. 

– Det kommer även vara snår för smådjur som igelkottar, harar och fåglar, och vi ska ha träd med en ängsliknande undervegetation för de insekter som vill ha det. Sen har de pratat om någon typ av labyrint och vi har även pratat om vatten, men där är vi inte riktigt klara eftersom det alltid är svårt med vatten i offentlig miljö eftersom det ofta blir förstört.

Egen hemsida 

Victoria berättar att de ska sätta upp informationsskyltar, och att det även finns tankar om att starta upp en egen hemsida för parken.

– Där ska man kunna följa arbetet i parken och det kommer även finnas en växtlista, alltså en förteckning på de växter vi planterat ner, säger hon och avslutar:

– Tanken är att man ska kunna gå till den här odlingsytan och om man hittar någon perenn man tycker är fin så ska man kunna leta reda på den på hemsidan. På så vis kan man ta reda på vad det är för sort om man skulle vilja ha den hemma. 

 

Detta ska ske i parken under de tre projektåren

År 1

Under den inledande etappen kommer befintliga svampangripna träd att kapas, och nya träd, Himalayabjörkar, planteras. Gångstråk, i bland annat stenmjöl, har anlagts och viss plantering av träd, buskar och lökar kommer att äga rum. Även viss eldragning.

År 2

Under det andra året, etapp två, kommer det att anläggas perennrabatter och ängsmark med blommande växter som drar till sig insekter. Här kommer även insektshotell att placeras i parken. Under etapp två fortsätter även utvecklingen av formen och strukturen av fjärilsparken.

År 3

Den tredje etappen, under år tre, kommer att bli en utvärderingsperiod där möjlighet för finputsning och justeringar blir möjlig. Här kan man backa tillbaka och se vad som blev bra och vad som blev mindre bra, och efter det komplettera och eventuellt komma med ändringar.

Källa: Futurum

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste