använd ej" /> Nytt affärsnätverk för kvinnor inom byggsektorn startas - Entreprenadaktuellt

Nytt affärsnätverk för kvinnor inom byggsektorn startas

Women Building Sweden är det nya affärsnätverket som ska samla kvinnor i ledande roller i byggsektorn för att utveckla hållbart byggande, öka innovationsmöjligheter och driva på för att få in fler kvinnor i byggbranschen. 

 

Women Building Sweden är ett nytt kvinnligt affärsnätverk för mångfald och hållbart byggande. Initiativet kommer från Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna AB och Kristina Hansen, vd på Structor Byggteknik Dalarna AB. Foto: Daniel Elving


Nätverket som lanserades den 11 september ska också utgöra en plattform för samverkan till att få nya avtal och skapa nya affärsmöjligheter. 

– Vi har skapat ett affärsnätverk med fantastiska kvinnor inom byggbranschen, vår målsättning är att utveckla det hållbara byggandet genom samverkan och kreativitet, säger Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna AB, i ett pressmeddelande.
 

Det nya affärsnätverket lanserades den 11 september och invigdes av Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas län. Nätverket ingår i ByggDialog Dalarnas organisation och drivs i samverkan med Dalarnas Science Park och IUC Dalarna. Foto: Daniel Elving

Jämställt nyckeln

I samband med lanseringen av nätverket samlades ett tjugotal kvinnor, alla med koppling till byggbranschen. Inledningsvis består nätverket av kvinnor från norra Mellansverige men målet är att det ska växa både nationellt och internationellt. 

– Att bidra till att fler kvinnor kommer in i branschen och dessutom vågar ta ledande roller är oerhört viktigt. Branschen och företagen mår bättre och blir mer lönsamt och innovativt om det är jämställt. Vi vill förändra strukturer och normer och ta del varandras kunskaper för att nå innovation och affärsnytta, menar Gabriella Hagman, vd Mondo arkitekter Dalarna AB.

Hela byggkedjan

Nätverket ska bland annat genomföra ett mentorsprogram och anordna föredrag inom till exempel digitalisering, innovation, cirkulär ekonomi, teknik, social hållbarhet och ekonomi. 

– Jag attraheras av kraften i ett kvinnligt nätverk med fokus på hela byggkedjan från arkitekt, via beställaren till utförare och produktion av material. Vi kvinnor behöver både visa att vi finns som förebilder för andra kvinnor men också hjälpas åt att stötta varandra i ett mansdominerat skrå. Mångfald i branschen kommer att öka innovationsgraden och gynna alla aktörer! säger Susanna Karlevill, vd Kopparstaden.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades söndag den 25 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste