använd ej" /> Nytt dubbelspår binder samman Hallsberg med kontinenten - Entreprenadaktuellt

Nytt dubbelspår binder samman Hallsberg med kontinenten

Trafikverket bygger ut järnvägen på sträckan Hallsberg-Degerön till dubbelspår. När projektet är klart finns det dubbelspår för godstrafik från Hallsberg hela vägen ner till kontinenten.

 

Trafikverket bygger dubbelspår längs den fem mil långa sträckan Hallsberg-Degerön. Huvudsyftet är att öka kapaciteten för godstransporter till och från Europa. 
Foto: Trafikverket


Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg och söderut mot Mjölby, till Degerön, är en del av Godsstråket genom Bergslagen och är en viktig sträcka för godstransporter både inom Sverige och vidare ut i Europa. Projektet är uppdelat i ett antal delsträckor och innefattar även en utbyggnad till dubbelspår genom Hallsbergs godsbangård.

− Rangerbangården i Hallsberg är norra Europas största och när dubbelspåret är klart blir sträckan Hallsberg och söderut både in- och utfart för godstransporter till och från Europa. Hallsberg-Degerön är den sista sträckan från Hallsberg och söderut som det ännu är enkelspår på, säger Linda Lingdell, programansvarig på Trafikverket. 

Linda Lingdell, programansvarig på Trafikverket. Foto: Privat

Ökad kapacitet

Järnvägssträckan är idag hårt belastad och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Syftet med utbyggnaden är att fler tåg ska kunna trafikera sträckan och att störningarna ska minska.

− Effekten av utbyggnaden beror till stor del på hur du räknar och ser på det. Rent tekniskt mer än fördubblas kapaciteten med dubbelspår jämfört med enkelspår, men sedan har du trafikprognoser som ständigt uppdateras av Trafikverket och de pekar inte på en fördubbling på väldigt länge. Spåren kommer inte att användas fullt ut på många år, säger Linda Lingdell. 

Persontågtrafiken kommer också att påverkas positivt, menar hon, även om det inte är huvudsyftet med projektet.

− Punktligheten blir bättre eftersom både gods- och persontågen får ett spår till att köra på. Vi kan väl kalla det en positiv bieffekt, att vi kan öka persontrafiken också, säger hon.
 

Spårläggningsmaskin i arbete på rangerbangården i Hallsberg. Foto: Trafikverket

Delvis ny sträckning

Entreprenaden för varje delsträcka har upphandlats som ett eget projekt, i olika skeden och på flera olika sätt, både som utförande- och totalentreprenad. Hittills är två sträckor färdigbyggda; en 3,5 kilometer lång mötesstation förbi Jakobshyttan som öppnade 2014 och sträckan Stenkumla-Dunsjö som blev klar 2018, drygt ett år tidigare än beräknat. 

− Hittills har alla delsträckor blivit klara i tid eller faktiskt före utsatt tid, säger Linda Lingdell.

Till största del byggs det andra spåret bredvid det befintliga men ganska långa sträckor byggs också i ny terräng. 

− Den sista sträckan, Hallsberg-Stenkumla, blir en helt ny sträckning. På vissa sträckor rätar vi även kurvor så spåret går i en rakare linje och där byggs dubbelspåret också i ny terräng även om det ligger nära det gamla spåret, säger Linda Lingdell.
 

Projektet som helhet innehåller flera delsträckor som befinner sig i olika skeden. Byggstart för den cirka fem kilometer långa sträckan Dunsjö-Jakobshyttan, som bilden visar, är planerad till 2021. Foto: Trafikverket

Planskilda korsningar

Linda berättar att projektet hittills inte har stött på några större oväntade problem eller förseningar. I samrådsprocesserna har de största farhågorna bland boende utmed sträckan varit buller och vibrationer.

− Det är en fråga som alltid kommer upp, men riktlinjerna som vi måste förhålla oss till när det gäller detta är mycket hårdare idag, så när vi har byggt färdigt dubbelspåret är boendemiljön till och med bättre än när vi började bygga, säger hon. 
 

Rangerbangården i Hallsberg är norra Europas största och med dubbelspår blir den in- och utfart för godstransporter till och från kontinenten. Foto: Trafikverket

Kostnad: sju miljarder

Trafikverket bygger i detta dubbelspårsprojekt mer väg än järnväg, eftersom man bygger bort alla plankorsningar och gör om dem till planskilda korsningar. 

− Ofta får vi bygga om vägnätet för att kunna bygga de planskilda korsningarna på bäst lämpade plats, säger Linda Lingdell.

Sträckan genom Hallsberg kommer att kopplas in i slutläget innan årsskiftet, enligt Trafikverket. För de två södra sträckorna, Dunsjö-Jakobshyttan och Jakobshyttan-Degerön, är byggstart planerad under 2021. Den sista delsträckan i byggordningen, Hallsberg-Stenkumla, är 14 kilometer lång och kommer att omfatta en 2,4 kilometer lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar och en vägbro. Byggstart för delsträckan är planerad till 2023. 

Hela utbyggnaden beräknas vara klar till 2029 och har då kostat cirka sju miljarder kronor.

− För företag som vill exportera sina varor blir det en helt annan kapacitet för att få ut godset. Det blir en positiv fördel för näringslivet att kunna välja en miljövänlig transportmetod med en kraftigt ökad kapacitet, säger Trafikverkets Linda Lingdell. 

 

Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Projekt: Trafikverket bygger dubbelspår och planskilda korsningar mellan Hallsberg och Degerön. Dubbelspåret byggs både längs nuvarande järnväg och i nysträckning. Projektet innefattar två tunnlar, den längsta 2,4 kilometer lång, och 33 broar av olika storlekar. 

Sträcka: Fem mil.

Syfte: Trafikverket vill nå ökad kapacitet, uppnå god punktlighet, förbättra säkerheten längs sträckan och göra en vinst för miljön.

Kostnad: Cirka sju miljarder kronor.

Klart: Beräknat till 2029.

 

Pär Andersson
Frilans

Artikeln publicerades lördag den 31 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste