använd ej" /> Ny innovationstävling ska hitta alternativ till konstgräs - Entreprenadaktuellt

Ny innovationstävling ska hitta alternativ till konstgräs

På uppdrag av Naturvårdsverket drar IVL Svenska Miljöinstitutet nu igång en ny innovationstävling för att hitta nya och hållbara alternativa material till konstgräs. Syftet är att vända trenden med ökad förekomst av mikroplaster i natur och vattendrag.

Naturvårdsverket finansierar nu en ny innovationstävling med målet att hitta hållbarare material som alternativ till konstgräs. Tävlingen arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto: Mostphotos

Med tävlingen vill man påskynda utvecklingen av nya material till markytor med högt slitage, som exempelvis på skol- och förskolegårdar. På dessa ytor är konstgräs i dag den vanligaste lösningen, vilket enligt Naturvårdverket bidrar till en ökning av mikroplaster i naturen. 

– Plast ska användas på rätt ställen och på smartast sätt. Skälen till att det blir konstgräs gjort av plast på skol- och förskolegårdar är att det finns få alternativ. Men dessa lösningar är sällan cirkulära och de missar dessutom naturens gratisarbete, ekosystemtjänster, som till exempel vattenrening och möjligheten att reglera höga temperaturer, förklarar Axel Nekham, projektledare för Naturvårdsverkets innovationsarbete, i ett pressmeddelande.

Till och med den första december går det att lämna in sitt tävlingsbidrag till IVL Svenska miljöinstitutet. Vinnaren koras i februari 2021.

– Nya lösningar behövs i miljöarbetet för att Sverige fortare ska få bättre miljö och klimat. Sannolikt finns lösningarna i denna tävling hos företag som i dag producerar och levererar traditionella konstgräs- eller gummimaterial eller så kommer idéerna från landskapssidan med gröna lösningar, säger Axel Nekham.

Tävlingen riktar sig till den som har en innovation som befinner sig strax innan marknadslansering. I tävlingen kommer produktidén att bedömas utifrån de kriterierna miljöpåverkan, innovationshöjd, samhällsnytta och affärsmöjligheter. 

Läs mer och skicka in din anmälan på IVL Svenska miljöinstitutets hemsida senast den 1 december.

Källa: IVL Svenska miljöinstitutet

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste