använd ej" /> Ny vårdbyggnad byggs i Malmö - Entreprenadaktuellt

Ny vårdbyggnad byggs i Malmö

I hjärtat av pågående verksamhet på sjukhusområdet i Malmö bygger Skanska en ny vårdbyggnad på uppdrag av Region Skåne.
– Det är få förunnat att få arbeta med ett så komplext projekt, säger Mikael Larsson, produktionschef på Skanska.

 

Vårdbyggnaden består av två huskroppar med tio respektive elva våningar. Bygget beräknas vara klart 2024. Foto: White/Skanska


Region Skåne vill modernisera sjukhusområdet i Malmö, skapa förutsättningar för en högkvalitativ vård och förbättra arbetsmiljön. För att uppnå detta låter man bygga en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och ett nytt bårhus. Dessutom bygger man ut och förnyar kulvertsystemet och den tekniska försörjningen. Skanska är generalentreprenör för den nya vårdbyggnaden inklusive kulvertarna. Att bygga mitt i pågående sjukhusverksamhet gör att arbetet ibland påverkas på ett mycket konkret sätt, berättar Mikael Larsson, produktionschef för den norra delen av nya vårdbyggnaden.

− Vi tar stor hänsyn till sjukhusets pågående verksamhet. Vi har nära samarbete med beställarens projektledare för pågående verksamhet som kan ringa oss och be oss avbryta arbetet för att sedan starta upp igen när de har kontroll på det de jobbar med. Ett exempel är ögonmottagningen som låg bredvid norra vårdbyggnaden. Där genomfördes väldigt avancerade ögonoperationer med specialistkirurger och de uppfattade vid ett tillfälle att de hade koncentrationssvårigheter på grund av störningar från vårt arbete. De ringde oss, bedömde att de skulle vara klara om två timmar, vi avbröt arbetet och exakt två timmar senare kunde vi återstarta. Vi har en väldigt god kommunikation med beställaren, säger han.
 

För att undvika buller och vibrationer har Skanska använt sig av borrad i stället för slagen tätspont. Foto: Skanska

Sanering och rivning

Nya vårdbyggnaden består av två huskroppar med tio respektive elva våningar. Totalt omfattar byggnaden 108 000 kvadratmeter. Skanskas arbete på plats inleddes hösten 2015 med att göra plats för den nya vårdbyggnaden genom sanering och rivning av uttjänta byggnader. 

− Centralt i sjukhusområdet gick det vitala delar genom byggnad­ernas källare i form av transportkulvertar och installationskulvertar. Parallellt byggde vi nya kulvertar, fyra till fem meter under marknivå, för att sedan kunna riva de gamla byggnaderna. De första 2,5 åren ägnade vi oss mest åt byggande av kulverts och sanering och rivning av fem byggnader om totalt cirka 25 000 kvadratmeter. 
 

En välfungerande logistik är ett krav för att entreprenörens och sjukhusets arbete ska fungera. Bygget sker mitt i pågående sjukhusverksamhet och bygget får inte orsaka köer på sjukhusområdet. Foto: Skanska

Anpassad spontning

Grundläggningen inleddes våren 2017 med bland annat spontning. Under huskroppen ska en källare byggas, tio meter under marknivå, och Mikael Larsson berättar att Skanska har fått hantera fyra meters grundvattentryck mot botten. Dessutom har man fått välja spontmetod efter Region Skånes skarpa krav på minimalt buller och vibrationer.

− Vi arbetar efter tydliga krav från beställaren att det inte får vibrera och därför har vi använt borrad tätspont för att möjliggöra att schaktgroparna är torra. Det vanliga är annars slagen tätspont i form av spontplank men med de vibrationer och det buller som det genererar hade det omöjliggjort att pågående verksamheter på sjukhuset hade kunnat fungera fullt ut. Den borrade rörsponten är nästan helt vibrationsfri och inte alls lika bullrig som slagen spont, säger han.
 

Mikael Larsson är produktionschef för den norra delen av vårdbyggnaden. Foto: Skanska

Störningsplan och logistik

Skanskas anpassning till den pågående sjukhusverksamheten handlar om ljud, vibrationer, buller och ljus.

− Även lukt faktiskt, exempelvis vid asfaltsarbeten. Det är egentligen helt ofarligt, men själva lukten kan komma in i lokaler ibland och uppfattas som störande, säger Mikael Larsson.

Som produktionschef lämnar han varje fredag in en så kallad störningsplan för kommande tre veckor till beställaren. 

− Den innehåller exempelvis information om buller – även om allt efter spontningen är betydligt snällare, vibrationer i mark från mark­arbeten och eventuellt övertidsarbete, som vi försöker undvika. För inneliggande patienter vill man att det ska vara lugnt när kvällen kommer, säger han.

Logistiken är en annan del i projektet som Skanska har lagt mycket tid och energi på. Huvuduppdraget i den delen är att absolut inte orsaka köer på vägar inne på sjukhusområdet. 

− Vi har anlagt två nya infarter till bygget och jobbar med tidsbokade leveranser. Idag flyter logistiken mycket bra vill jag påstå, säger Mikael Larsson.
 

Under den mest personalkrävande byggperioden kommer Skanska att ha mellan 600 och 700 personer på plats samtidigt. Foto: Skanska

Nyttiga perspektiv

Anpassningen till alla yttre faktorer kan kanske tyckas vara frustrerande när man är produktionschef för generalentreprenören. Mikael Larsson tycker precis tvärtom.

− Det är få förunnat att få arbeta med ett så komplext projekt. Det är snar­are väldigt intressant och kul att att få väga in fler parametrar som blir utmaningar i ens arbete. Hade detta projektet genomförts på en leråker mellan Malmö och Lund hade de här paramet­rarna inte alls kommit i spel. Detta är något som jag triggas av att lösa och gör utmaningen stor för hela organisationen. Att få bygga ett sjukhus mitt i verksamheten, att se vilket stort behov projektet fyller och känna känslan av hur det kommer bli att lämna över detta till alla människor som vi ser här om dagarna, både patienter och sjukhuspersonal, den tillfredsställelsen är svår att slå. 

Mikael Larsson menar att projektet har gett nya och nyttiga perspektiv.

− Rent personligt kan jag i min roll ofta känna stor press att hålla tidplaner och satta budgetramar och så vidare. Det räcker att gå en sväng på området under en lunchrast och se någon komma ut från ortopeden i rullstol, för att ens egna problem plötsligt blir extremt små. Det här projektet ger en väldigt mycket, säger han.

Klart under 2024

Skanska kommer som mest att ha mellan 600 och 700 arbetare på plats samtidigt. Dessutom kommer 100 till 150 tjänstemän, inklusive underentreprenörer, att vara involverade när det är som mest personal knutna till projektet. Det blir det från slutet av 2021 och cirka två år framåt, när bygget är i full gång invändigt.

Den norra huskroppen är indelad i en del på två tredjedelar och en del på en tredjedel. Stommen till delen på två tredjedelar ska vara klar i december 2020 och stommen till den andra delen i oktober 2021. Den norra huskroppen ligger ungefär ett år före den södra i byggprocessen. Under 2025 ska hela den nya vårdbyggnaden i Malmö vara klar.

 

Nya vårdbyggnaden, Malmö

Omfattning: 108 000 kvadratmeter

Generalentreprenör: Skanska

Beställare: Region Skåne

Start: 2015

Färdigställt: 2025      

Byggnader: Två huskroppar med tio respektive elva våningar

Funktioner: Tio vårdavdelningar, 240 enkelrum för patienter, 23 operationssalar, mottagningar, ankomstavdelning för planerad kirurgi, intensivvårdsavdelning, publika miljöer med kiosk, apotek m.m.Källor: Region Skåne och Skanska

 

Pär Andersson
Frilans

Artikeln publicerades lördag den 07 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste