Förbereder för näringsåtervinning från avloppsströmmar

Ett nytt projekt ska genom att öka återvinningen av näringsämnen från avloppsströmmar underlätta en cirkulär omställning. Tillsammans med IVL och Rise kommer sju svenska VA-organisationer skapa en nationell arena med offentliga testbäddar. 

 

Nytt Vinnova-finansierat projekt ska skapa en nationell arena med testbäddar. Foto: Thinkstock


Då det inom kort väntar lagkrav på återvinning av det fosfor som finns i avloppsvattnet vill många svenska avloppsreningsverk redan nu förbereda sig inför en framtida omställning av sin process. En del av denna förberedelse är att kunna testa olika tekniker för näringsåtervinning. 

Enligt Klara Westling, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, finns det i dagsläget väldigt få eller inga referens- och fullskaleinstallationer av dessa tekniker, något som ökar behovet av test i mindre skala. 

– I det här projektet kommer vi därför att titta på vad det finns för möjligheter att etablera en arena av testbäddar hos dessa sju olika VA-organisationer som deltar i projektet, säger Klara Westling i ett pressmeddelande. 

Ökad samverkan

De olika reningsverken som medverkar ska i projektet erbjuda testbäddar med olika fokus eftersom det finns begränsningar för vad varje reningsverk kan möjliggöra som testbädd. 

–  Många VA-organisa-tioner uttrycker ett behov av samordning och koordinering av insatser och resurser i gemensamma projekt för att de ska kunna skapa sig en faktabaserad uppfattning över vad som krävs av dem och få stöd för att kunna investera i nya tekniklösningar. Tillgången till testbäddar ger också möjlighet till studier som rör större delar av värdekedjan, samt att vi säkerställer att datainsamling och utvärdering sker på ett jämförbart sätt. 

Mer än fosfor

Men det är inte bara återvinning av fosfor som siktet är inställt på. Även tekniker för att återvinna till exempel kväve, kalium och svavel, samt även mull är viktigt i projektet. 

– Det pågår en intensiv teknikutveckling inom området näringsåtervinning från avloppsströmmar och det skapas en ny marknad med nya lösningar som fortfarande är i utvecklingsfas. Här kommer testbäddarna att fylla en jätteviktig funktion med oberoende testning och utvärdering, avslutar Klara. 

 

Projektet

Projektet ”Arena för testbäddar inom näringsåtervinning från avloppsströmmar” finansieras av Vinnova och pågår från september 2020 till mars 2021. I projektet deltar IVL Svenska Miljöintitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Stockholm Vatten och Avfall, Käppalaförbundet, Gryaab, VA SYD, NSVA, VIVAB och Miljö och Vatten i Örnsköldsvik.

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste