Högt grundvattentryck och förändrad arbetsmetod försenar

YIT bygger en ny tillfarts­tunnel och nya sugrörs­avstängningar vid Fortums vattenkraftverk i Krångede i östra Jämtland. Projektet har blivit försenat. Oväntat högt vattentryck har medfört tre gånger så mycket injekteringsarbete än planerat för entreprenören.

 

Marcus Hautakoski, projektledare på Fortum.
 Foto: Privat

− En bit in i tunneln började vi se läckage från grundvattentäkten som ligger i området och det tog en väldig tid att jobba sig igenom. Tre gånger så mycket injektering som vi hade förväntat oss att använda gick åt under en kort sträcka. Vi har också övergått till wiresågad kontur när den nya tunneln närmade sig befintlig kraftstation, vilket tar längre tid, säger Marcus Hautakoski, projektle­d­are på Fortum.

Fortum äger 150 vattenkraftverk, varav 120 ligger i Sverige och resterande i Finland. Krångede vattenkraftverk byggdes på 1930-talet och var Sveriges största under ett tiotal år. Vattenkraftverket i Indalsälven, åtta mil öster om Östersund, är idag Fortums största avseende årsproduktion med en årlig produktion på runt 1700 GWh. Sommaren 2018 inledde Fortum ett moderniseringsprojekt vid kraftverket med YIT som entreprenör. En ny tillfarts­tunnel på 600 meter, inklusive fyra nya luckschakt, är central i projektet, vars huvudsakliga syfte är att förbättra arbetsmiljö och säkerhet vid service och underhåll av turbinerna.
 

Tunneldrivningen görs med Atlas Copcos borrigg E2. Arbetet utförs tio meter från befintlig maskinsal i kraftverket.
– Produktionen är värdefull och det har gått väldigt bra hittills, säger projektledare Marcus Hautakoski. Foto: Fortum

Förbättrad arbetsmiljö

Hittills har underhållsarbetet vid fyra av de sex turbinerna varit både komplicerat och riskfyllt, berättar Marcus. Stålbalkar hissas ner i berg­schakt, 40 meter ner från marknivå, där dykare tar emot och installerar. I snitt en gång per år har denna typ av underhållsarbeten behövt genomföras.

− Det har varit en besvärlig hantering. Vi har inte haft några olyckor, men incidenter som hade kunnat leda till olyckor och därför måste vi bygga om, säger projektled­aren.

Det finns även en ekonomisk aspekt på moderniseringsarbetet.

− För att göra en avställning på en turbin måste vi stoppa ytterligare två turbiner som delar samma utloppstunnel under tiden som stålbalkarna installeras. 72 stålbalkar som bildar en vägg på 11 meter ska ner. Vi förlorar massor av produktion när vi måste stå stilla med i princip halva kraftverket för att stänga av en maskin. Från tunneln bygger vi fyra vertikala schakt ner till turbinerna där vi kommer att kunna skicka ner stora luckor i stället för att använda dykare. Att installera en avstängning av en turbin kommer att ta en dag i stället för två veckor. Allt kommer att gå mycket smidigare, säger Marcus.
 

Wiresågade väggar och botten. Tunneln blir omkring 5,5 meter bred och sju meter hög. 

Läckage av grundvatten

Projektet är försenat med omkring tio månader. Förseningen beror delvis på ett oväntat högt vattentryck från en grundvattentäkt som ligger i området. Injekteringsarbetet har blivit mer omfattande än planerat.

− Det har löst sig efterhand, eftersom vi har lyckats bromsa in läckagen kraftigt. Vi har även efterinjekterat och satt upp dränmattor i taket. Det har inte varit något problem att få stopp på läckagen, men det har varit omfattande och tagit tid, säger Marcus.

Problemen var svåra att undvika, menar han.

− Det hade kanske kunnat göras ännu fler förundersökningar än de som har gjorts, men ett problem är att en diabasgång följde tunneln ganska precis. Där är det lite sämre berg och där läckte det som mest. Sådant är svårt att förutse.

Sugrörsschakt fotograferat nerifrån. Syftet med de nya schakten är att förbättra arbetsmiljön och säkerheten vid underhåll av turbinerna. 

Nya sugrörsluckor

En andra orsak till förseningen är att berget i början av bygget var sämre än väntat. Förskärningen fick sänkas med två till tre meter för att kunna göra en trygg och stabil tunnelportal.

− En annan väsentlig faktor är att vi bytte drivningsmetod när vi närmade oss kraftstationen. De sista hundra meterna wiresågade vi väggar och tak för att minska risken för skadliga vibrationer på befintligt kraftverk. Den metoden har tagit mer tid. Det är bra granit, men det kan räcka att den är lite flisig för att man kan köra fast med både kärnborrar och sågvajrar. Det blev väldigt bra och snyggt, men tog tid, säger Marcus.

Sugrörsluckorna är OH Älvservice AB entreprenör för. Vid underhållsarbeten av en turbin stängs vattnet av uppströms med en intagslucka. För att bli av med vattnet från utloppstunneln kommer man kunna stapla fem stycken två och en halv meter höga sugrörsluckor på varandra. Tillträdesvägen ner i schaktet sitter på luckorna och schaktet torrläggs med pumpar. Huvudtunneln ska enligt den nya planen vara klar till våren.

− Nu har vi framför oss att spränga de sista 40 meterna tunnel och göra två anslutningar till kraftstationen, säger Marcus Hautakoski på Fortum.

Pär Andersson
Frilans

Artikeln publicerades lördag den 21 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste