Förändringar i Peabs koncernledning

Johan Dagertun är ny som strategichef (CSO) i Peab. Han kommer att bistå koncernledningens arbete med bland annat digitalisering för att säkerställa stordriftsfördelar och effektivitet.

 

Johan Dagertun är ny strategichef (CSO) på Peab. Foto: Peab


Bakgrunden är Peabs förvärv av finska byggjätten YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden som slutfördes våren 2020. Genom förvärvet ökar industriverksamheternas betyd­else för Peab samtidigt som koncernen utökar sin verksamhet i Sverige, Norge och Finland samt etablerar sig inom beläggningsverksamhet i Danmark.

”Vi har fått en större geografisk spridning samtidigt som vi stärkt vår lokala närvaro, vilket innebär en möjlighet att utveckla vårt arbete inom ramen för det vi kallar närproducerat samhällsbygge”, skriver Peab i ett pressmeddelande.

Genom sina fyra samverkande affärsområden vill Peab säkerställa att man tar vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer. Affärsområde Industri består av ett antal bolag som levererar insatsvaror och tjänster till byggbranschen. Med förvärvet från YIT har verksamheten ökat i omfattning och Peab menar att verksamheten behöver styras och ledas från bolagsnivå snarare än som affärsområde. Peab skriver i pressmeddelandet att man, för att säkerställa stordriftsfördelar, effektivitet och hållbara produkter, måste effektivisera sättet att leda och styra samtidigt som man utvecklar sina lokala affärer. 

Digitaliseringen är ett viktigt steg i det arbetet, menar Peab, och för att bistå koncernledningen i de frågorna har Johan Dagertun utsetts till strategichef. Han kommer närmast från en befattning som vd för Byggsystem inom Affärsområde Industri och har tidigare även varit affärscontroller inom Ekonomi och Finans på Peab. 

 

Peabs koncernledning

Jesper Göransson, vd och koncernchef

Niclas Winkvist, CFO, del av Affärsområde Industri

Roger Linnér, COO, del av Affärsområde Industri

Stefan Danielsson, Affärsområdeschef Bygg

Lotta Brändström, Affärsområdeschef Anläggning

Göran Linder, Affärsområdeschef Projektutveckling

Camilla Buzaglo, CCO

Johan Dagertun, CSO

 

Pär Andersson
Frilans

Artikeln publicerades tisdag den 24 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste