Tripphultstunneln – en avgörande del av nya godsstråket

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Hallsberg och Degerön till dubbelspår. På en del av sträckan är lutningen på spåren för stor för att godståg ska kunna trafikera järnvägen. Därför bygger Trafikverket den 2,4 kilometer långa Tripphultstunneln.

 

Tripphultstunneln blir 2,4 kilometer lång och kommer bestå av två parallella enkelspårstunnlar.
 Illustration: Trafikverket


När godståg ska trafikera de nya dubbelspåren som knyter samman Hallsberg med kontinenten får spåren inte luta mer än tio promille. I spårområdet sydost om Östansjö är lutningen för stor och därför bygger Trafikverket Tripphultstunneln mellan Perstorp och Bällby.

− En järnväg kan inte ha alls samma lutning och radier som en vanlig väg. Det är en stelare konstruktion. För att minska intrånget i naturen bygger vi en tunnel. Om vi skulle gå över berget i stället, hade vi fått fortsätta på alltför höga nivåer söder om tunneln. Vi skulle inte kommit ner till rätt nivå, säger Sven-Bertil Götvall, samordnande projektledare för sträckan Hallsberg-Stenkumla på Trafikverket.

Tunneln kommer att bli 2,4 kilometer lång och bestå av två parallella enkelspårstunnlar. Förutsättningarna på platsen är bra och berget är av god kvalitet. För att undvika grundvattenläckage kommer man använda sig av injektering, alltså tätning av bergets naturliga sprickor med ett cementbaserat medel.

Sven-Bertil Götvall, samordnande projektledare för sträckan Hallsberg-Stenkumla. Foto: Trafikverket

Kopplar till hallandsåsen

Förutom geometrin, alltså spår­ens lutning, är störningsminimering av omgivningen en stor anledning till tunnelbygget. Tunneln kommer byggas under Tripphultsområdet som är ett friluftsområde med natur som man inte vill påverka. Sven-Bertil Götvall tror att många är positiva till tunnelbygget av den anledningen, men han berättar att det även finns en oro bland allmänheten.

− Många kopplar ordet järnvägstunnel till Hallandsåsen. Det är det första folk tänker på. Men här har vi en helt annan bergkvalitet och betydligt bättre förutsättningar, så vi är inte ett dugg oroliga för att något liknande skulle kunna inträffa här. Ändå är det en utmaning att få folk att inte känna den oron. Många menar ju att så sa de om Hallandsåsen också. Vi har gjort många undersökningar och haft ett extra informationsmöte i Östansjö för att vara så transparenta som möjligt. Kritiken hade troligen varit ännu hård­are om vi hade gjort en stor öppen schakt genom hela området. Det hade naturligtvis påverkat miljön på ett helt annat sätt, säger han.
 

Den största järnvägsbron över riksväg 50 kommer rymma fyra spår i bredd, bli 146 meter lång och drygt 22 meter bred. 

Stora masstransporter

Stora mängder massor kommer att behöva flyttas från tunnelbygget och förskärningarna. Trafikverket beräknar att det handlar om totalt cirka två miljoner kubikmeter jord- och bergschakt. Från tunneln kommer cirka 380 000 kubikmeter berg och från södra förskärningen cirka 600 000 kubikmeter jord och berg. Behovet av fyllnadsmassor är stort och man räknar med ett relativt litet överskott av massor.

− Masstransporterna kommer nog bli en större störning av trafiken än själva bygget av tunneln eller den stora järnvägsbron, säger Sven-Bertil Götvall.

Hela dubbelspårsprojektet innefattar byggen av 33 broar. Längs hela den fem mil långa sträckan från Hallsberg till Degerön ska Trafikverket bygga bort alla plankorsningar och göra om dem till planskilda korsningar. Två av järnvägsbroarna ska korsa riksväg 50, den största av dem strax söder om Hallsberg. Bron ska bli 146 meter lång, 22 meter bred och rymma fyra spår. Denna järnvägsbro kommer att användas för masstransporter över riksväg 50 och fram till dess att bron är byggd behöver transporterna korsa vägen via en plankorsning. Brobygget är en del av en totalentreprenad och upphandlingen ligger långt fram i tiden, så hur utformningen av bron kommer att bli vet Trafikverket inte mycket om i dagsläget.
 

På sträckan Hallsberg-Stenkumla ska en cirka 280 meter lång bro över Bladsjön byggas. 

Fyra entreprenader

Tripphultstunneln och järnvägsbroarna över riksväg 50 ingår i delsträckan Hallsberg-Stenkumla som är 14 kilometer lång, varav tolv kilometer i nysträckning.

− Fördelen med nysträckning är att vi kan bygga utan störning från trafiken och även att vi inte stör trafiken. Den fördelen går åt båda hållen. Det är även bra ur säkerhetssynpunkt. Utmaningen är att det blir större intrång i orörd miljö, säger Sven-Bertil Götvall.

Delsträckan är indelad i fyra entreprenader: en utförandeentreprenad för alla markarbeten inklusive Tripphultstunneln, en entreprenad för BEST-delen (bana, el, signal och tele) och två totalentreprenader för broar i norr respektive broar i söder. Beräknad byggstart för broarna är 2022 och för tunneln 2023. Trafikverkets plan är att kunna öppna för trafik på hela sträckan i slutet av 2028.

 

Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Projekt: Trafikverket bygger dubbelspår och planskilda korsningar mellan Hallsberg och Degerön. Dubbelspåret byggs både längs nuvarande järnväg och i nysträckning. Projektet innefattar två tunnlar, den längsta 2,4 kilometer lång, och 33 broar av olika storlekar. 

Sträcka: Fem mil, indelat i sex delsträckor.

Syfte: Trafikverket vill nå ökad kapacitet, uppnå god punktlighet, förbättra säkerheten längs sträckan och göra en vinst för miljön.

Kostnad: Cirka sju miljarder kronor.

Öppnas för trafik: Beräknat till slutet av 2028

 

Tripphultstunneln

Projekt: Två parallella enkelspårstunnlar mellan Perstorp och Bällby på delsträckan Hallsberg-Stenkumla. 

Längd: 2,4 kilometer.

Bredd: 9 meter.

Höjd: 9,5 meter.

Djup: Max 40 meter under markytan.

Avstånd mellan tunnlarna: 10-11 meter.

Byggstart: Planerad till 2024.

 

Pär Andersson
Frilans

Artikeln publicerades måndag den 30 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste