Positiva testresultat för RME i traktorer

Lantmännen Maskin har tillsammans med det svenska drivmedelsföretaget Energifabriken genomfört tester med det fossilfria drivmedlet RME. Under 2020 har två fabriksnya traktorer från Valtra körts på miljöbränslet som visat sig ha stor potential inom lantbruket.

I ett test med biodrivmedlet RME i fabriksnya traktorer från Valtra kunde förarna inte märka någon skillnad mot diesel eller HVO100. Effektmätningar visar något lägre effekt och något högre bränsleförbrikning för RME, men bränslet är samtidigt billigare än diesel. Foto: Lantmännen Maskin

Ett biodrivmedel som redan testats i Valtras traktorer är så kallad HVO (hydrerad vegetabilisk olja), men enligt Lantmännen Maskin är både den begränsade tillgången och den höga merkostnaden anledningar till varför bränslet inte kommer kunna ersätta diesel fullt ut. Istället har man börjat titta på RME (RapsMetylEster), som redan är en beståndsdel i diesel och som används inom transportbranschen.

– Erfarenheten att köra på 100% RME i lantbruk är begränsad och det är idag svårt att hitta traktorer som är typgodkända för RME. Eftersom traktortillverkarna inte godkänner användning av RME hålls användningen tillbaka. Bränslet har annars fördelen att det är billigare än diesel, så även om förbrukningen är högre är det ett ekonomiskt intressant alternativ. RME har också en fördel i att det inte är giftigt vilket minskar riskerna och underlättar förvaring och hantering. Det är också därför vi vill genomföra det här testet, säger Per Wretblad, projektledare på Lantmännen i ett pressmeddelande.

För nordiskt klimat

I testet användes två nya traktorer från Valtra utan några som helst modifieringar eller justeringar, som fick jobba under årets växtodlingssäsong. Under testet tittade man både på hur RME påverkade traktorernas köregenskaper och effekt. Traktorerna var av modellerna EcoPower, vilket möjliggör körning på låga varvtal och där har man också jämfört RME100 (100 procent ren RME) med vanlig diesel för att testa skillnaderna i bränsleförbrukning.

– Tidigare har RME förknippats med försämrade köregenskaper för lantbruksmaskiner men Energifabrikens RME är anpassad för att användas i vårt nordiska klimat i 100% drift vilket kommer att ändra på det och därmed öka potentialen i raps som drivmedelråvara. Där är Sverige i en bra position för att bli självförsörjande. Gårdstestet är också ett bevis på att svenskt lantbruk tar klimathotet på allvar och söker lösningar. Förhoppningen är att svensk raps ska kunna driva oss och våra traktorer mot ett fossilfritt lantbruk, säger David Varverud, delägare och projektansvarig på Energifabriken.

Märker inga skillnader

För att utvärdera testerna har både förarintervjuer och effektmätningar genomförts. De sistnämnda visar bland annat på en ökad förbrukning av tillsatsmedlet Ad Blue vid körning med RME100.

– Förarna av de båda traktorerna har inte kunnat märka något onormalt i hur traktorerna fungerat eller presterat. Samtliga svar pekar på att det inte går att avgöra att RME har använts. Det har inte heller påfunnits skillnader i lukt eller avgasmängd. Däremot är effekten något lägre och bränsleförbrukningen något högre jämfört med dieseldrift, men det ligger inom det förväntade, givet att RME har lägre energiinnehåll per liter bränsle. Effektminskningen är dock inget som förarna noterat vid testkörning, säger David Varverud.

Fossilfritt lantbruk

Testtraktorerna var av modellerna N154e Versu och T174e Direct som körts cirka 550 timmar vardera. Testerna kommer enligt Lantmännen Maskin fortsätta under vintern för att se hur RME fungerar i kyla.

– Då testet bekräftar potentialen i RME anser vi att det är betydelsefullt att på allvar påbörja den här diskussionen. Vi vill att fler får upp ögonen för RME som drivmedel i traktorer så att vi kan närma oss ett fossilfritt lantbruk, avslutar Per Wretblad.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 01 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste