använd ej" /> Skanska bygger klimatneutral kontorsbyggnad i Malmö - Entreprenadaktuellt

Skanska bygger klimatneutral kontorsbyggnad i Malmö

I Hyllie i Malmö växer just nu Skanskas första helt klimatneutrala kontorsbyggnad fram. Hyllie Terrass, som byggnaden kallas, är certifierad enligt NollCO2 och syftet är att klimatskulden som skapas under byggprocessen ska betalas tillbaka under byggnadens livstid.

 

Skanskas mål med Hyllie Terrass är att skapa ett av Sveriges mest hållbara kontorshus. Terrasserna ska samla upp vatten och på så sätt gynna den biologiska mångfalden. Illustration: Skanska

Skanskas långsiktiga mål är att nå netto noll koldioxid­utsläpp från den egna verksamheten senast år 2045. Ett steg mot det målet är Hyllie Terrass som just nu byggs i Malmö. Kontorshuset omfattar tolv våningsplan och får en uthyrningsbar yta på 14 000 kvadratmeter. Skanska bygger, utvecklar och hyr ut och kommer, enligt sin affärsidé, att sälja byggnaden vidare till en långsiktig ägare. Hyllie Terrass är ett av få projekt i Sverige som ingår i Sweden Green Building Councils pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader. 

Klimatskuld skapas

Syftet med certifieringen är att påskynda omställningen till en klimatneutral byggbransch. Certifieringen kräver att byggnadens livscykels klimat­påverkan redovisas och vägs mot den klimatskuld som byggts upp under alla led i byggprocessen.

− När man bygger projektet skapas en klimatskuld, något annat är helt omöjligt. Skulden som byggts upp under produktionen betalar man sedan av under driftskedet. Snål drift av huset och flera andra åtgärder som bidrar till ett bättre klimat under byggnadens livstid gör att skulden räknas av. Skanskas olika organisationer var gemensamt inne på det här spåret tidigt. Vi har tuffa klimatmål i bolaget och vill utvecklas i den riktningen, säger Pär Helm, projektchef på Skanska Hus Syd.
 

Hyllie Terrass, ritat av Cobe Arkitekter, får en minimalistisk fasad med syfte att lämna ett mindre avtryck i miljön. Entrésidan kommer att vara vänd mot Hyllie Station. På entréplan kommer det att finnas plats för offentliga lokaler som exempelvis restauranger och gym. Illustration: Skanska

Klimatförbättrad betong

För att kunna räkna av klimatskulden vill Skanska givetvis minimera den negativa klimatpåverkan under byggprocessen. Detta görs bland annat genom att använda klimatförbättrad betong, återbrukat konstruktionsstål och att hålla byggarbetsplatsen så energisnål som möjligt. Stomme och grundläggning är de två största posterna i klimatskulden, enligt Pär Helm.

− Vi jobbar mycket med klimatförbättrad betong med minimerad cementhalt. Cement är boven i det hela. Även till stommen försöker vi hitta lösningar med klimat­förbättrad betong för de prefabricerade betongelementen. Vi jobbar också med återvunnet stål, tillverkat i en miljövänlig process. Stålet smälts ner antingen i en eldriven ugn eller en koleldad ugn. Den eldrivna skapar en betydligt bättre process ur miljösynpunkt. Det gäller att hitta leverantörer som använder rätt metoder, säger han.
 

Inflyttning för Hylle Terrass hyresgäster är planerad till våren 2023. Illustration: Skanska

Tufft pilotprojekt

Projektet Hyllie Terrass startade för två år sedan. Produktionen på plats drog igång sommaren 2020 och byggnaden beräknas stå klar under det andra kvartalet 2023. Nu under vintern 2020 pågår schakt och grundläggningsarbete. Certifieringen för netto noll koldioxidutsläpp har enligt Pär Helm redan inneburit en resa både för Skanska och dess underleverantörer.

− När vi började för två år sedan visste inte någon någonting om detta egentligen. När vi frågade våra leverantörer om koldioxidförbrukningen på deras produkter visste de ofta inte det. Frågar man nu, kan de svara och har förslag på hur man kan minska klimatpåverkan. Det sker en utveckling i branschen, man börjar resonera kring hur klimatpåverkan ska minska. Kunskapen var inte spridd i branschen från början, inte hos oss heller, säger han.

Varför väljer ni att bli certifierade? Kunde ni inte genomfört samma projekt helt på egen hand?

− Vi hade kunnat göra samma resa utan certifieringen, men den är ett sätt att driva oss själva. Den skapar trovärdighet och utmanar oss själva i vad vi klarar. Den pushar projektet, säger Pär Helm.

Kommer ni klara målet med netto noll koldioxidutsläpp?

− Det är väldigt hårda krav i certifieringen och absolut inget man klarar utan att göra konkreta åtgärder. Vi ligger precis på marginalen och kämpar hela tiden med att minimera de miljökrävande materialen. När byggnaden är klar certifieras den och då ser vi vilka åtgärder som behövs i drift­­skedet. När vi bestämde oss för att satsa hade vi nästan bara frågor och inga svar. Vi sa att vi kör så långt det går och klarar vi inte det så har vi i alla fall nått så långt vi bara kan. Man måste chansa lite i de här projekten i tidiga lägen. Detta är ett pilotprojekt i certifieringen, det är väldigt nytt för oss och alla andra, och det är alltid tufft att vara först, säger Pär Helm.
 

Syftet med certifieringen enligt NollCO2 är att klimatskulden som byggs upp under byggprocessen ska betalas tillbaka under byggnadens livstid. Illustration: Skanska

 

Pär Helm, projektchef, Skanska Hus Syd. Foto: Skanska

 

Pär Andersson
Frilans

Artikeln publicerades lördag den 26 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste