Att bolla idéer med en mentor kan vara guld värt

Att driva ett företag kan vara alldeles underbart men det kan även innebära en hel del huvudbry kring olika saker. Då kan det vara bra att ta hjälp från en kunnig person som får agera bollplank.

Det är precis det som Mentorprogrammet hos Almi handlar om.Oavsett vilken bransch man är verksam inom finns det stunder där beslut ska tas då det kan vara svårt att ensam besluta vad som är bäst för just dig och ditt företag. Med hjälp av en mentor kan man tillsammans vända på de stenar som krävs för att komma fram till ett beslut som känns rätt. Sedan 2006 har Almi Företagspartner erbjudit ett mentorprogram där adepter från olika branscher får chansen att under ett års tid ta hjälp av en mentor från näringslivet som har stor erfarenhet av att göra affärer och som kan hjälpa och stödja.
En mentor ska vara en person med hjärtat på rätt ställe och som vill dela med sig av sina kontakter och erfarenheter säger Elisabeth Sverresson. Foto: Photos.com


– Det här gäller alla företag, alla är lika välkomna oavsett bransch. Vi ser till varje adepts behov, var man står i bolaget, vad nästa steg är och skräddarsyr sedan
utifrån kundens behov. Det kan vara en mix, säger Elisabeth Sverresson affärsråd­givare på Almi.

Dela erfarenheter
Almi ägs till 51 procent av staten och till 49 procent av regionala ägare. Mentorprogrammet är ett av alla program som drivs för företagare och under ett års tid vid tio till tolv olika tillfällen har adepten möjlighet att träffa sin mentor.
– Mentorn fungerar som bollplank till adepten utifrån sina egna erfaren­heter och kompetensområden. Almi har en samlad bank med mentorer där det finns en
brokig samling av bakgrunder. Som mentor gäller det att ha hjärtat på rätt ställe och en vilja att dela med sig av erfarenheter och kontakter, säger Elisabeth Sverresson.
Elisabeth Sverresson arbetar som affärsrådgivare på Almi och parar regelbundet ihop adepter och mentorer som under ett års tid ska träffas och bollar idéer.
Foto: Maria Eremo


– En mentor ska kunna öppna dörrar och vara en allmänt klok person. Den ska inte styra utan bolla tankar och idéer, det är adepten som styr. Alla beslut måste mogna i adeptens mage men en mentor kan få denne att tänka till, vända på stenar och se saker i sin helhet.

När ett samarbete inleds skrivs alltid ett sekretess­avtal mellan båda parter. En mentor har ingen ekonomisk vinning i att delta i Almis mentorprogram men adepten får i sin tur betala en mindre summa för att få hjälpen under ett års tid. Innan man sätter igång är det som adept viktigt att veta vad man vill få ut av programmet och att själv ta reda på sina styrkor och svagheter så att man har något att jobba med.
– Det är bra att ha varit igång ett tag som företagare, först då vet du vad du brottas med och har även något att relatera till, säger Elisabeth Sverresson.

Mål för företaget
Frågan om vad man vill uppnå med sitt företag är viktig och utifrån det väljs sedan en passande mentor ut.
– Det görs flera djup­intervjuer för att hitta en bra matchning och man pusslar till det känns bra för bägge parter. Sedan görs ett upplägg för hur året ska se ut och vad man ska fokusera på, säger Elisabeth Sverresson.
Utöver träffarna på tu man hand arrangerar Almi även olika nätverksträffar och seminarier under året. Efter de tolv månaderna kan
mentor och adept välja att fortsätta ett samarbete om de vill, men då utifrån egen
överenskommen agenda och villkor. Vissa väljer att starta upp advisory boards och sedan styrelse.
         Fakta: Mentorskap
 
  • Regeringen har, via Näringsdepartementet, gett Almi Företagspartner uppdrag att driva ett rikstäckande program för mentorskap som komplement till ordinarie rådgivning. Programmet rubriceras Mentor och ska öka möjligheterna för blivande och befintliga företagare att starta och utveckla lönsamma företag både på hemmaplan och inför export.
  • Mentorskap är stort i andra delar av världen och har på senare år även växt i Sverige.
  • Almis Mentorprogram är ideellt men det finns även program som är professionella, upplägget är dock detsamma.

– Som mentor har du inget juridiskt ansvar. Däremot kan man efter avslutat program till exempel välja att lyfta in sin mentor som en styrelsemedlem i företaget om man haft ett lyckat samarbete. Det här är en fantastisk möjlighet, att få utbyta tankar med en klok person och kanske i och med det slippa onödiga felsteg, säger Elisabeth Sverresson och tillägger:
– Det finns aldrig ett facit som företagare men på det här viset kan du släppa bollandet med din respektive och i stället använda dig av din mentor.
En chans att slippa göra misstag är en av fördelarna med ett mentorprogram, och en chans att hitta genvägar genom nätverk och dylikt.
– En mentor kan vara en fantastisk dörröppnare då du som nyföretagare kanske inte har ett sådant stort nätverk. Det bästa är absolut att bli rekommenderad av någon, säger Elisabeth.

Maria Eremo

Entreprenadaktuellt
Tel: 019-760 94 20
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 07 januari 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste