använd ej" /> Skellefteå gör jätteinvestering för att komma till rätta med dricksvattnet - Entreprenadaktuellt

Skellefteå gör jätteinvestering för att komma till rätta med dricksvattnet

De senaste åren har Skellefteå kommun haft stora kvalitetsproblem med sitt dricksvatten. För att säkerställa kvalitet på dricksvattenförsörjningen i framtiden planeras nu ett byte av vattentäkt, vattenverk och huvudvattenledning.

Det har väl knappast undgått någon att Skellefteå de senaste åren haft problem med sitt dricksvatten. 2011 inträffade det första stora utbrottet av Crytposporidium, som lett till att tusentals människor blivit magsjuka och i omgångar har ett stort antal hushåll fått koka sitt dricksvatten. Till dags dato har Skellefteå kommun uteslutande tagit sitt råvatten från Skellefteälven.

För att säkerställa
kvaliteten kommer man framöver istället att ta vatten från tre olika källor, vilket gör att dricksvattenförsörjningen blir mindre sårbar än tidigare. Eftersom mängden grundvatten i de tre områdena inte är tillräcklig kommer det att förstärkas genom infiltration av älvsvatten. Det innebär att älvsvatten kommer att renas i marken och ansluta till det naturliga grundvattnet. Grundvattnet kommer sedan att pumpas från uttagsområdena till det nya vattenverk som ska anläggas i Medle. Från vattenverket i Medle kommer dricksvattnet att ledas till en högreservoar som ska byggas i närheten.

Reservoaren är till för att både skapa rätt tryck i vattenledningarna men också fungera som buffert om behovet av vatten vid något tillfälle är högre än den mängd som pumpas upp. Från reservoaren kommer vattnet att ledas vidare via nya ledningar till befintligt ledningsnät i Skellefteå för att till slut rinna ut ur kranen hos kommunens invånare. Den nya vattenförsörjningen ska vara redo att tas i drift 2016. Projektet är det hittills största i sitt slag på den svenska marknaden.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 18 februari 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste