använd ej" /> Sänkt reporänta igen - Entreprenadaktuellt

Sänkt reporänta igen

Riksbanken har tagit beslut om att ännu en gång sänka reporäntan. Detta gör man med tanke på att den senaste tidens förstärkning av kronan riskerar att avbryta inflationens väg uppåt.

Riksbanken sänker reporäntan med 0,15 procentenheter, till -0,25. Foto: Riksbanken

Riksbankens direktion bedömer att en mer expansiv penningpolitik behövs och därmed har man beslutat att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter, till -0,25 och köpa nominella statsobligationer för 30 miljarder.

Statsobligationerna har en löptid på 25 år och köpen, som inleds den 26 mars, beräknas vara slutförda i maj.

Reporäntan förväntas ligga kvar på -0,25 åtminstone till andra halvåret 2016. Därefter förväntas den stiga, dock i en långsammare takt än vad som tidigare rapporterats.

Den låga räntan och Riksbankens köp av stadsobligationer sänker det allmänna ränteläget och bidrar till att efterfrågan i ekonomin och inflationstrycket stiger.

För att vara säkra på en stigande inflation är riksbanken beredda att agera med en ännu mer expansiv penningpolitik om så skulle behövas. Reporäntan kan komma att sänkas ytterligare och fler köp av statsobligationer kan bli aktuellt. Riksbanken står även redo med ett program för utlåning till banker.

Riksbanken kommenterar på sin hemsida, det osäkra läget i omvärldens konjunkturutveckling såhär:

"Osäkerheten om konjunkturutvecklingen i omvärlden och effekterna av oljepriset är fortsatt stor. De senaste veckorna har rörelserna på ränte- och valutamarknaderna varit stora. Kronan har stärkts en hel del, främst mot euron, vilket delvis hänger samman med att den europeiska centralbanken inlett stora tillgångsköp. Samtidigt är amerikanska centralbanken på väg mot sin första styrräntehöjning, vilket har lett till att dollarn har stärkts. Den fortsatta utvecklingen för kronan i denna miljö är svårbedömd. Om kronan fortsätter att stärkas i närtid skulle det kunna bryta den påbörjade uppgången i inflationen så att den inte stiger tillräckligt snabbt. En låg inflation under en ännu längre tid ökar risken att de långsiktiga inflationsförväntningarna sjunker och att inflationsmålets roll som riktmärke för pris- och lönebildningen försvagas."

Entreprenadaktuellt
Tel: 019-760 94 20
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 18 mars 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste