använd ej" /> Sveriges äldsta järnväg renoveras med tidsenliga metoder - Entreprenadaktuellt

Sveriges äldsta järnväg renoveras med tidsenliga metoder

När Sveriges äldsta järnväg ska renoveras ska det förstås göras med tidsenliga metoder. Torbjörn Blomberg är en av eldsjälarna som just ägnar sin fritid åt att trampa iväg med dressinen och byta sliprar längs banan.

Torbjörn Blomberg har lastat sina verktyg på trampdressinen och är redo att trampa iväg ut på dagens arbetspass.
Sveriges äldsta järnväg finns i Bergslagen och Nora är en slags knutpunkt i trafiken. Här finns järnväg bevarad från mitten av 1800-talet. Banan trafikeras av turisttåg och kräver årligen omfattande underhåll, större delen av arbetet utförs av frivilliga krafter från föreningen NBVJ, Nora Bergslags veteranjärnväg. Torbjörn Blomberg är en de frivilliga krafter som ägnar en stor del av försommaren åt att byta sliprar längs banan. Totalt ska man i år byta ungefär 650 sliprar och allt arbete ska vara klart innan midsommar.

När sliprarna behöver bytas ut på Sveriges äldsta järnväg är det muskelkraft som gäller. När arbetar man med samma metoder som när järnvägen anlades. Idag arbetar Torbjörn Blomberg ensam, men oftast jobbar man i lag om 2-3 personer eftersom är arbetet är fysiskt påfrestande. Foto klara sinnerstad
– Vi kommer att ta in en entreprenör som hjälper oss, men ungefär 150 byter vi själva. Och det gör vi med tidsenliga metoder och utrustning, berättar Torbjörn medan han lastar trampdressinen med de verktyg som han behöver för ett sliperbyte.

Idag arbetar han ensam, men ofta är de ett arbetslag på 2-3 man – och det behövs för det är ett tungt arbete.

Längs banan läggs till största delen sliprar av bok. Dessa har man köpt in billigt när man bytt till betongsliprar längs med stambanorna i Sverige. Totalt har föreningen på ungefär 20 000 boksliprar.

– Vi har fått tag i riktigt fina, de har legat nedgrävda i makadam i kanske 5-10 år och har många år kvar att ge. En fördel med just bok är att de håller längre, uppemot 60 år, till skillnad från furusliprar som håller ungefär 40 år. En nackdel är dock att bok är så hårt att spika i, vi måste förborra dessa.

En annan fördel är att boksliprarna har kvar en ”ny” typ av infästning mot den som ligger på banan idag. Med den nya typen av infästning slipper man också att mäta spårvidden. Boksliprarna används till största delen på sträckan med 43-kilos räls. På de kortare partier där man har 32-kilos räls använder man furusliprar. Dessa köps in helt nya.

Sliprarna ligger utlagda längs med järnvägen och behöver bara dras på plats, det gör att en man ensam klarar av att byta dem. Att byta en sliper för hand på gammalt rallarvis tar ungefär 45 minuter. Torbjörn börjar med att dra ur de gamla infästningspikarna som håller rälsen på plats, tar

Ett stort antal furusliprar ligger och väntar på att bli utbytta vid veteranjärnvägen i Nora.
sedan hjälp av en gammal domkraft för att lyfta rälsen och börjar sedan frigöra slipern. Med en smal spade gräver han ut ner till underkant på slipern och kan sedan med hjälp av en gammal timmersax dra ut den gamla och sedan lägga den nya på plats, mäta och justera spårvidden och lägga tillbaka och om det behövs fylla på med ny ballast runt om innan rälsen så småningom slås fast. Kostnaden för att byta sliprarna uppskattas till minst 800 000 kronor, då man behöver ta in en entreprenör till större delen av arbetet. Stiftelsen som äger järnvägen, Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg, NJOV, har ansökt om bidrag från Riksantikvarieämbetet till arbetet eftersom järnvägen är K-märkt.

Sveriges äldsta järnväg

Sträckan Nora-Ervalla öppnades som Sveriges första järnväg med allmän trafik i juni 1856, nästan ett halvår före statens första järnvägslinjer. Varför var det så viktigt med järnväg till Nora då? Jo, i Nora, mitt i Bergslagen fanns det vid den här tiden mer än hundra järngruvor, järnbruk och hyttor. Eftersom all transport skedde med båt eller hästforor fanns det ett stort behov av att snabba upp transporterna. Källa: NBVJ

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 06 augusti 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste