använd ej" /> 55 000 kvadratmeter på 11 veckor - Entreprenadaktuellt

55 000 kvadratmeter på 11 veckor

Utan maskiner skulle det vara en nästintill omöjlig uppgift att lägga 55 000 kvadratmeter marksten i ett svep och 72 000 totalt. Med Sveriges största maskinpark för stenläggning är uppgiften en baggis för Stenteknik i Karlstad AB.

Stenläggningen i Kapellskärs färjeterminal är den största som gjorts i Sverige på 30 år. 55 000 kvadratmeter läggs i ett svep. Foto: Ann-louise Larsson
Det går i en rasande fart när arbetslaget från Stenteknik i Karlstad AB lägger marksten vid färje­terminalen i Kapellskär utanför Stockholm.

Christopher Allenby är arbetsledare på Stenteknik i Karlstad AB.
Anders Junghage, vd, Stenteknik i Karlstad AB.
På bara några minuter ligger en hel lastpall med marksten utlagd och samtidigt som plattläggarmaskinen jobbar på på sitt håll går grusutläggaren i förväg och förbereder för plattläggningen genom att platta ut ett lagom tjockt lager singel som stenarna vilar på. Ett par killar går bredvid plattläggaren och ”klubbar” fast sten­sjoken.

Grusutläggaren är enkelt förklarat en enklare version av en asfaltsutläggare. Plattläggarmaskinen kan beskrivas som en redskapsbärare med ett lyft­ok som klämmer åt och lyfter upp markstenarna i kvadratmeterstora sjok. Stenteknik startade 2006 av fem killar från Värmland som alla jobbat inom sten- och anläggningsarbete. Första året arbetade man manuellt ”på knä”, precis som man tänker sig traditionell stenläggning. Ganska snart insåg man att det krävdes maskiner för att göra arbetet effektivt, vilket resulterade i ett par specialmaskiner från Tyskland, där storskalig

2010 investerade Stenteknik i världens första grusutläggare från märket Probst. Christopher Allenby styr ekipaget med van hand.
Stenteknik köpte den första plattläggaren 2007 och har idag fyra stycken i sin maskinpark.
stenläggning är betydligt vanligare än i Sverige. 2010 var man först i världen med att investera i en grusutläggare. Att lära sig att köra maskinerna var tidskrävande, men när man väl kommit in i det gav det snabbt mervärde genom att man kunde lägga mer sten på betydligt kortare tid och på så sätt få ner prisbilden betydligt. Idag har Stenteknik Sveriges största maskinpark för stenläggning som består i fyra plattläggare, två grusutläggare, lastmaskiner och en truck som sköter pallhanteringen. I Kapellskär arbetar en plattläggarmaskin, en grusutläggare, en lastmaskin och en truck. Hit kommer just nu varje dag tio lastbilar fullastade med marksten från Starkas fabrik i Strängnäs.

– Just här kan vi köra undan lastbilarna på ett bra sätt utan att vara i vägen. Ofta är logistiken en stor utmaning, vi samsas med övrig byggtrafik och alla på arbetsområdet måste få sina transporter att flyta, förklarar Christopher Allenby, arbetsledare på Stentekniks projekt i Kapellskär.

– Det är också viktigt att alla i arbetslaget håller ett jämnt flöde och jobbar i fas med varandra för att arbetet ska flyta på, fortsätter han.

Flyt i arbetet krävs för att man ska kunna klara 55 000 kvadratmeter på 11 veckor – Sveriges största stenläggning sedan 1980-talet och den näst största ytan i Sverige någonsin. Endast Helsingborgs hamn har en större stenlagd yta på 120 000 kvadratmeter, som lades i mitten av 1980-talet. Den största utmaningen i Kapellskär är inte storleken, 55 000 kvadratmeter sammanhängande yta och 72 000 kvadrat totalt, utan vädret.

– Vi måste hinna få all sten på plats innan snön kommer. Vi är inte så väderberoende i övrigt, utan kan jobba på även om det regnar, men just snön ställer till det för oss, säger Christopher.

Tack vare plattläggaren tar det inte mer än några minuter att lägga en hel pall marksten.
Förberedande arbeten med att sätta kant­sten startade i mars, totalt sätts nästa fem kilometer kantsten, och i början av sommaren gjordes en mindre etapp stenläggning på 16 000 kvadratmeter. Sedan slutet av augusti håller man på med den 55 000 kvadratmeter stora sammanhängande ytan som ska bli inkörningsportar   till färjorna. Allra först har ytan asfalterats och ovanpå det läggs sedan ett 3-4 centimeter tjockt lager singel och därefter placeras stenarna ut. När all sten är utlagd kör man över hela ytan med en lastmaskin med sopaggregat och sopar ner fogsand i två omgångar.

– Vi har faktiskt precis slagit rekord, igår lossade vi en lastbil och lade ut allt på 23 minuter, totalt 186 kvadratmeter, säger Anders Junghage, vd för företaget.

Totalt har Stenteknik lagt 500 000 kvadratmeter marksten under de senaste två åren och även om det är en försvinnande liten del av all asfalt som läggs i Sverige varje år så är det en ökande marknad.

– Nu är vi två personer på heltid som åker runt och marknadsför och utbildar inom marksten, främst beställare. Många tror att det är ett dyrt och tidskrävande alternativ till asfalt, men så är inte fallet och i stort sett alla som vi pratar med är positiva till att använda mer marksten, säger Anders Junghage.

Stenteknik är i stort sett ohotade inom maskinell stenläggning i Sverige – något som Anders gärna skulle vilja se en ändring på.

– Om det fanns fler aktörer som jobbade med det här skulle fler upptäcka fördelarna med marksten och då skulle efterfrågan öka, men det är tyvärr svårt att komma in i den här branschen. Det krävs investeringar i dyra maskiner och det tar lång tid att lära upp duktiga maskinister på den här typen av maskiner, menar Anders Junghage.

Tillväxten för Stenteknik har gått i rask takt, på tre år har företaget gått från 12 anställda till 42. När man startade 2006 var man fem i bolaget och omsatte 3,6 miljoner om året. 2014 omsattes 35 miljoner – och mer ska det bli.

– Om fem år tror jag att vi lägger en miljon kvadratmeter om året, alltså fyrdubbelt mot idag. Jag hoppas att vi är runt 60 anställda och har utökat maskinparken, säger Anders Junghage. 

Stenteknik i Karlstad AB

Grundat: 2006

Antal anställda: 42

Omsättning: ca 35 miljoner år 2014

Affärsidé: ”Vår affärsidé är att vara det kompletta stenföretaget”. Stenteknik har som mål att alltid ligga i främsta ledet vad det gäller teknisk utrustning och förnyelse. Detta gör att vi är ett innovativt och kostnadseffektivt företag.

Ombyggnaden av Kapellskärs hamn

Kapellskärs hamn, som har 50 år på nacken, byggs om för att kunna möta framtida trafikutveckling, volymer och fartygsstorlekar.

Bland annat har 100 000 kubikmeter massor schaktats för att fördjupa hamnbassängen. Kapellskär får också en ny pir med två färjelägen. Idag finns två färjelägen som är 200 meter långa och ytterligare två som uppges vara för korta för dagens färjor. Kapellskär kommer också att få en lotshamn, en större hamnplan, och nya lösningar för inpassering. Tull och polis får också nya byggnader.

Dessutom byggs nya anläggningar för färskvattenförsörjning och nya system

 för att ta hand om fartygens avloppsvatten. Hela projektet beräknas kosta omkring 800 miljoner. Huvudentreprenör för markarbete i hamnen är Peab. Beställare är Stockholms hamnar.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 26 oktober 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste