Ny typ väg testas i Skåne

Under våren och sommaren har en handfull vägsträckor mellan byar utanför Helsingborg målats om till en ny typ av väg - "bygdevägar" som Trafikverket kallar dem.

Trafikverket har under våren och sommaren målat om ett antal befintliga landsvägar till så kallade bygdevägar med bara en körbana, med bredare vägrenar för gående och cyklister och motorfordon kör i regel i mitten utom vid möte då även de ska gå ut i vägrenen. Bild: Trafikverket

En bygdeväg har ett enda körfält och bredare vägrenar, som främst är avsedda för gående och cyklister. När ett motorfordon får möte är dock tanken att de också ska köra ut på vägrenen.

Syftet med "bygdevägar" är enligt Trafikverket att öka möjligheterna för cykling genom att ge cyklisterna en tydligare och bredare plats på vägen.  Bilister och andra motorfordon använder körbanan i mitten. När du får möte och i kurvor med dålig sikt saktar du ner och använder även vägrenen och ska visa hänsyn mot gående och cyklister. Hastighetsgränsen har också sänkts till 60 kilometer i timmen på flera av sträckorna.

De skånska bygdevägarna är ett pilotprojekt som ska utvärderas under hösten och våren och jämföras med trafikmätningar, bland annat för att se hur trafiken påverkats.Tanken är att den nya vägtypen ska användas på sträckor som inte är tillräckligt trafikerade för att man ska bygga separata cykelvägar. Enligt Trafikverket hade en separat cykelväg kostat drygt tre miljoner kronor per kilometer, medan hela bygdevägsprojektet landat på drygt en miljon kronor. Det är Helsingborgs kommun och Trafikverket som tillsammans bekostat projektet med bygdevägar på den skånska landsbygden. Även Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är del i projektet. Förhoppningen är att man i Sverige efter detta test kan formulera tydliga riktlinjer om tillämpning och utformning, så att vägtypen kan finnas med i Trafikverkets regler för vägars och gators utformning (VGU).

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 juli 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste