använd ej" /> Forskare ska analysera byggolyckor - Entreprenadaktuellt

Forskare ska analysera byggolyckor

Byggbranschen är hårt drabbad av olyckor. Dubbelt så många byggnadsarbetare har varit med om en olycka som andra yrkesgrupper, enligt Arbetsmiljöverket. Därför har myndigheten nu gett Luleå tekniska universitet i uppdrag att kartlägga vilken forskning som finns kring risker i byggbranschen.

CJan Johansson, professor i industriell produktionsmiljö, ska studera olyckor i byggbranschen.  Foto: Melina Granbergaption

– Vi genomför en analys över svensk och internationell forskning som rör risker och riskprevention på byggarbetsplatser. Den visar att det ser ganska lika ut i världen, men vissa kulturella skillnader finns. I Spanien sker till exempel fler olyckor efter lunchen, vilket kopplas ihop med alkoholintag till maten, säger Jan Johansson, professor i industriell produktionsmiljö.

Analysen visar att de vanligaste olyckorna rör sig om fall på mark eller från hög höjd. Men det kan också handla saker som ramlar ner, att byggnadsarbetarna skadar sig på handhållna verktyg eller att blir påkörda av motordrivna fordon.

Tidspress, stress och hur arbetet organiseras kan påverka olycksrisken. Även kultur på arbetsplatsen, arbetssätt, attityder till säkerhet, ledarskap, arbetsvillkor och produktionskrav spelar in.

– Det går att minska riskerna redan i projekteringsfasen, till exempel genom att välja byggmetoder som inte är farliga. Om farliga metoder ändå väljs, kan man i ett tidigt stadium diskutera vilka skyddsåtgärder som bör vidtas. Det är ett område där vi ser att det saknas forskning, säger Jan Johansson.

Andra kunskapsluckor handlar om vad underentreprenörer och svart arbetskraft innebär för säkerheten samt hur en machokultur påverkar.

– Om det finns en utpräglad machokultur slarvas det i regel med skyddsåtgärder. Det anses lite fånigt att följa alla regler, fortsätter Johansson.

Forskarna ska skriva ner sina slutsatser i en så kallad kunskapssammanställning, som ska vara klar i mars nästa år.  Därefter är det upp till Arbetsmiljöverket att föreslå åtgärder. Den kommer även tryckas upp i en skrift som blir tillgänglig för arbetsgivare och fackliga organisationer. I slutändan handlar det om att minska allvarliga olyckor inom byggbranschen.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 november 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste