Helt nya städer kan komma att byggas i Sverige

Regeringen ska utreda var i Sverige nya städer skulle kunna byggas. Detta ska vara en del av lösningen på bostadsbristen i Sverige.

Det kan finnas platser, till exempel vid nya järnvägssträckningar, där staten kan hjälpa till med exempelvis infrastruktur för att fler bostäder ska byggas. Regeringens samordnare ska identifiera en eller flera kommuner där den här typen av ny stadsbebyggelse kan passa, där det finns planer på ny stadsbildning men där planerna inte har kunna genomföras på grund av till exempel att det saknas relevant statlig infrastruktur eller lämplig kompetens.

Idag har därför regeringen tillsatt en samordnare som har fått i uppgift att identifiera kommuner där det finns framtagna planer för en större mängd bostäder som av något skäl inte kan genomföras. Samordnaren ska också identifiera områden som inte finns med i befintliga planer där det på sikt kan byggas helt nya städer. Samordnaren heter Johan Edstav. Han är styrelseordförande i Regionförbundet Uppsala län och sitter i Mälardalsrådets styrelse samt ledamot av regeringens Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

Uppdraget ska pågå under ett halvår och redovisas den 30 juni 2017.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 november 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste