använd ej" /> Nytänkande lösning skyddar från oljeläckage - Entreprenadaktuellt

Nytänkande lösning skyddar från oljeläckage

Spont av återvunnen plast omgärdar numera Tekniska verkens cisterner i oljehamnen i Norrköping. Detta fungerar som skydd mot ett eventuellt läckage och är en betydligt billigare lösning än flera andra traditionella alternativ. 

Spont av återvunnen plast omgärdar ett cisternområde i Norrköpings oljehamn. Foto: Ann-louise Larsson

När Tekniska verken i Linköping skulle förnya sitt miljöstånd i oljehamnen i grannkommunen Norrköping krävdes det att man ordnade ett passivt skydd runt anläggningen för att skydda mot ett eventuellt läckage. Eftersom man hanterar tjockolja, som inte går att pumpa, var antalet alternativ begränsade. 

Tekniska verken började titta på flera möjliga lösningar, men med traditionella metoder blev kostnaden så hög att den inte gick att försvara. Det var först när man kom i kontakt med Thomas Svärd på Aqvis Miljöspont som man hittade en passande lösning. Genom att

 Christoffer Engström maskinist och anläggare.

omringa hela området med så kallad miljöspont, spont tillverkad av återvunnen plast, fick man ett tillräckligt skydd – och till en bråkdel av kostnaden. 

– Om vi skulle ha gjutit betongfundament runt varje cistern som man traditionellt har gjort hade kostnaden landat på ungefär 65 miljoner kronor. Med den här lösningen kommer vi ner under tre miljoner, säger Thomas Kallander, depåchef/bränsleinköpare på Tekniska verken. 

I mitten av november förra året började markarbetet och när Entreprenadaktuellt hälsar på i slutet av januari har man bara ett par veckors arbete kvar. Arbetet utförs av Pala Entreprenad från Söderköping, som har flera års erfarenhet av miljösponten. Projektet i

Patrik Andersson driver Pala Entreprenad. 

oljehamnen skiljer sig dock från de flesta andra jobb på flera sätt. 

– Markförhållandena var sämre än vi trodde och vi har fått gräva en ränna runt hela området istället för att trycka ner sponten. Dessutom är det väldigt trångt så vi har fått köra iväg massorna vi grävt upp en bit på området och sedan kört tillbaka dem för återfyllning. Det har gått mycket tid till transporter, berättar Patrik Andersson, som driver Pala Entreprenad, och idag har tagit plats i grävmaskinen. 

Sponten sätts ner 1,5 meter under marken och sticker upp 1,5 meter över marken för att ge stabilitet till konstruktionen. 

Thomas Svärd, Aqvis Miljöspont och Thomas Kallander, på Tekniska verken. 

– När vi har satt all spont kommer vi att armera och gjuta i varje spont, fortsätter Patrik Andersson. Runt hela sponten sätts också plasthammarband upptill och nertill för att ytterligare hålla ihop konstruktionen och på ovansidan av sponten fästs en U-profil. 

Miljösponten blir allt vanligare, flera projekt i Stockholmsområdet har utförts förra året, främst som skydd mot buller. 

– Det är dock första gången som vi gör ett jobb i oljehamn, men jag hoppas att det kan bli fler som upptäcker den här metoden, säger Thomas Svärd på Aqvis miljöspont. 

 Aqvis miljöspont

Aqvis Miljöspont är en patenterad produkt tillverkad av sorterad returplast, återvunnen HD-polyeten, och uppfyller kraven på:

  • lång beständighet
  • formbarhet
  • enkel montering

Materialets egenskaper gör att det lämpar sig mycket väl i markmiljö, så väl som i marina och submarina miljöer där erosion, röta och söndervittring förekommer.

Aqvis Miljöspont går  att finna i bullerskydd, dammar, kajer, pirer, kanaler, tätkärnor och erosionsskydd. Byggprofilen är utrustad med en patenterad ledbar spont som binder samman profilerna, vilket möjliggör att de kan byggas i böljande former och på så sätt smälta in i miljön. Sponten är ledbar från 0 till 18 grader.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 februari 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste