använd ej" /> Här byggs Nordens längsta järnvägstunnel - Entreprenadaktuellt

Här byggs Nordens längsta järnvägstunnel

Om fem år ska Nordens längsta järnvägstunnel och en av Norges största infrastruktursatsningar någonsin stå klar. Större delen av tunneln tar form med hjälp av fyra tunnelborrmaskiner, TBM, men närmast Oslo centralstation krävs skonsammare metoder. 

Ett expanderade redskap monterat på en grävmaskin används för att spräcka sönder berget, utan att ge några vibrationer eller på andra sätt riskera att skada omgivningarna. 

Follobanen är ett unikt projekt på många sätt, inte minst för att det är en av de största infrastruktursatsningar som vårt grannland i väst någonsin gjort, det är också första gången som flera av arbetsmetoderna används i Norge och när järnvägen står klar om fem år kommer den öppna upp för nya pendlingsmöjligheter och lägga grund för nya bostadsområden. 

Follobanen går mellan Oslo S och Ski, en sträcka på drygt 18,5 kilometer. Större delen av sträckan använder man sig av TBM:ar, men den sista en och en halv kilometern in mot centralstationen använder man konventionella borr-och-spräng­metoder i kombination med mekanisk spräckning av berget, ett uppdrag som i sig är fyllt av utmaningar.

Att driva fram en tunnel under hjärtat av Oslo utan att störa pågående trafik och verksamhet – och utan att skada närliggande omgivning är en utmaning utan dess like. Här finns all slags infrastruktur kors och tvärs, som inte får skadas, dessutom finns ett oljelager i berget som försörjer alla bensinstationer i Oslo med bränsle och dessutom hela Gardemoen med flygbränsle. Att detta inte påverkas av tunneldrivningen är alltså av största vikt. I det som kallas Ekebergsåsen måste man driva fram en stor del av tunneln utan att spränga. Här prövar man en i tunnelsammanhang för Norge helt ny metod, som mekaniskt spräcker sönder berget, utan att använda sprängämnen. Metoden kallas drill-and-split och går kortfattat ut på att man borrar ett stort antal hål i berget. I varje hål för man in ett spjut, som expanderar i hålet och spräcker sönder berget. 

– Det är en väldigt långsam metod, men den fungerar, konstaterar Adler Enoksen, projektledare för Drill & Blast på BaneNor.

Metoden kräver fem gånger så många hål som vid traditionell sprängning, men ger å andra sidan inga vibrationer, vilket var ett krav i just det här området. Man driver ungefär en halvmeter om dagen, jämfört med om man hade sprängt, då hade man kunnat driva fram ungefär 10 meter om dagen. 

– Vi använder bara drill-and-split på de sträckor där vi absolut måste, det blir sammantaget ungefär 400-500 meter av de sex kilometer som vi gör på den här etappen, säger Adler Enoksen. 

Spräckningen av berget, drill-and-split, utförs av en italiensk entreprenör som tidigare gjort liknande jobb i sitt hemland. Man har även hämtat inspiration från Hong Kong, där metoden använts tidigare i tunnelsammanhang av samma anledningar som i Oslo. 

– Utmaningen i det här projektet är att utrustningen slits väldigt mycket hårdare eftersom vi har så hårt berg. Entreprenören har inte så stor erfarenhet av att arbeta med så hårt berg som vi har här i Norge, fortsätter Adler Enoksen. 

Bland annat har man fått modifiera utrustningen med ett system för vattenkylning och automatisk smörjning. 

– Att arbeta i hårt berg kräver väldigt skickliga operatörer, vi har märkt att de har lärt sig väldigt mycket under det halvår som de har varit igång nu och arbetet flyter bättre än det gjorde i början. 

Metoden kommer också att användas när man ska dra om Alnaelva, som ligger i vägen för projektet. Det kommer att byggas en ny tunnel i berget som älven ska rinna igenom och även den kräver största försiktighet under framdriften. Totalt ska man i Drill & Blast-etappen ta ut en miljon ton berg, vilket även innebär en mycket stor logistisk utmaning. 

– Det är svårt att hitta ett effektivt sätt att transportera bort materialet när vi befinner oss så här centralt i Oslo, säger Adler Enoksen. Hela Follobanen-projektet ska stå klart 2021. 

Drill & split på Follobanen: 

Drill & Split är en skonsam metod för tunneldrivning, utan att behöva spränga. Därmed uteblir vibrationer och påverkan på omgivningarna är ytterst liten.

Metoden går kortfattat till så att man först borrar ett stort antal hål i berget efter ett bestämt geometriskt mönster, därefter för man in ett speciellt redskap i varje hål som expanderar och då splittrar berget. De borrade hålen har en diameter på mellan 76 och 101 milllimeter och är 1,4 meter djupa. Framdriften går långsamt med den här metoden, mellan 50 centimeter och 1 meter per dygn. 

Det är första gången som metoden används för tunneldrivning i Norge. Man har gjort på detta sätt bland annat i Hong Kong och Italien tidigare. Entreprenör är det italienska företaget Condotte. 

Follobanen 

Follobanen är Norges största pågående infrastrukturprojekt och den största satsningen på infrastruktur som gjorts i landet någonsin. 

Man bygger ett nytt dubbelspår mellan Oslo och Ski, totalt 18,5 kilometer. Större delen tunnlarna drivs fram med TBM-maskiner, totalt är fyra maskiner i drift. En etapp närmast Oslo sker med traditionell borr-och-spräng-metod om än med stor försiktighet. På vissa sträckor kan man på grund av omgivningen inte spränga och där man använder man sig av en för Norge helt ny metod som kallas Drill & split. Det fysiska arbetet på Follobanen startade i augusti 2015 och trafikstart är planerad till december 2021. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 mars 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste