använd ej" /> Därför inträffar olyckor i byggbranschen - Entreprenadaktuellt

Därför inträffar olyckor i byggbranschen

Stress är den vanligaste faktorn till att det sker olyckor i byggbranschen, har forskare vid Luleå Tekniska universitet kommit fram till. Andra faktorer som spelar in när det gäller risk för olycksfall är ålder, arbetslivserfarenhet, attityd till hälsa och säkerhetskultur. Även årstid verkar spela roll.

 

Även om arbetsmiljön på svenska byggarbetsplatser internationellt anses vara föredömlig skadas fortfarande många anställda varje år. Varje år sker ungefär 1 000 allvarliga olyckor i byggbranschen. Forskare på Luleå tekniska universitet har  nu kartlagt bakomliggande orsaker till olyckorna i byggbranschen.

– Stress har en avgörande inverkan på olycksfallsrisken. En viktig orsak till stress är bristande planering. Av de som känner stress dagligen i arbetet har 38 procent varit med om allvarliga arbetsolyckor. Bland de som mycket sällan eller aldrig upplever stress är siffran 12 procent, säger Magnus Stenberg, forskare vid Luleå Tekniska universitet som skrivit rapporten "Bortom noll – en hälsofrämjande byggbransch".

Syftet med studien är att belysa bakomliggande orsaker till den relativt höga andelen allvarliga olyckor inom byggbranschen. Resultaten ska kunna användas för ett partsgemensamt åtgärdsprogram, där målet är bättre hälsa och välbefinnande för byggarbetare och minskade kostnader för företag och samhälle.

– I våra studier kan vi konstatera att de vanligaste arbetsplatsolyckorna inom byggbranschen är fall- och halkolyckor och olyckor kopplade till manuella verktyg. Bland de allvarliga olyckorna står dessa för 24 respektive 22 procent av olyckorna, säger Magnus Stenberg.

Andra faktorer som spelar in när det gäller risk för att råka ut för en olycka är ålder, arbetslivserfarenhet, attityd till hälsa och säkerhetskultur. Även årstid verkar spela roll. Fler allvarliga arbetsplatsolyckor sker under vinterhalvåret än under sommarhalvåret.

– För att uppnå en hälsofrämjande arbetssituation med minskande olyckstal krävs ett fortsatt samarbete mellan byggbranschens olika parter och en samsyn beträffande omständigheterna kring de allvarliga olyckorna, menar Magnus Stenberg.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 mars 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste