Götene Ufo installerar ny svetsrobot

Götene Ufo satsar på ytterligare en svetsrobot i fabriken i Götene. Denna ska svetsa de lite större skoporna och kommer att installeras under hösten.

Götene Ufo installerar ytterligare en svetsrobot i fabriken under hösten för att klara den rekordhöga produktionen.

– Vi har stor efterfrågan på våra produkter, och ser att effektiviteten från en robot ger bra utväxling när vi nu ökar vår försäljningstakt, säger Sven Lans, vd på Götene UFO AB.

– Vi kommer dessutom att utnyttja offline-programmering och har som mål att köra våra robotar i två fulla skift med minimala störningar från programmering och inkörning. Vi har också integrerat ett mätsystem som gör att vi ska veta exakt hur effektiviteten ser ut från våra robotar. Det ska generera mätetal som vi sedan styr mot när vi utvecklar vår produktion mot högre och högre effektivitet framöver, fortsätter Sven Lans.

Svetsrobotcellen, optimerad för skopor med godsvikt mellan 1-3 ton, består av treaxlig robotbärare med en tvåaxlig manipulator. Systemet medger svetsning i bästa läge och därmed hög svetshastighet och bästa svetskvalitet. Svetsgodsmängd från en svetsrobot vid svetsning av större skopor ligger runt 5-6 kilo/timma. Obemannad körning och långa cykeltider ger en hög effektivitet ut från systemet trots att man har stora variationer i produktfloran. Offline-programmering ger möjligheter att i datormiljö ta fram nya program eller ändra och justera program för tidigare svetsade skopor, detta till stor del samtidigt som roboten arbetar på andra objekt.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

 

Artikeln publicerades tisdag den 04 juli 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste