1600-tals vrak påträffat vid schaktarbete

Delar av ett vrak som kan vara från 1600-talet har påträffats vid ett schaktarbete på Skeppsholmen i Stockholm. Det är Statens fastighetsverk som rustar upp kajerna i området där fyndet gjordes.

Många arkeologiska fynd har gjorts vid kajupprustningen på Skeppsholmen i Stockholm, däribland vrakdelar som tros vara från 1600-talet. Foto: Hermine Werner/ Statens fastighetsverk

Att man skulle kunna träffa på vrakdelar och andra arkeologiska fynd var inte helt oväntat i projektet.

– Redan när vi drog igång vårt projekt för att stabilisera och säkra Skeppsholmens kajer, pratade vi om att vi kanske skulle stöta på något. Trots att det för projektet kan leda till förseningar och därmed fördyrningar, går det ju inte att komma ifrån att det är väldigt spännande, säger Kjell Gustavsson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Det som hittills har påträffats på platsen är framförallt ett stort antal vrakdelar i trä men också spik, dymlingar och bruksföremål. Trädelarna har relativt stora dimensioner vilket talar för att det kan röra sig om ett skepp på kanske upp till 30 meter.

All schaktning som nu utförs i projektet sker under övervakning av arkeologer från Statens maritima museer. Övervakningen pågår så länge föremål påträffas, troligtvis under en stor del av sommaren. Alla delar som hittas tas väl om hand och hålls fuktiga så att de inte ska torka och spricka.

– Det är en stor mängd fynd det rör sig om. Vi har hittat föremål i nästan varje schaktgrop, allt ifrån vrakdelar till bruksföremål. Faktum är att det rör sig om så mycket fynd att vi eventuellt måste utöka projektområdet för att få plats med allt, säger Kjell Gustavsson.

Arbetet inleddes i april i år, och skulle ha avslutats i november/december, men med anledning av de fynd som gjorts kommer projektet att dra ut på tiden.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 27 juli 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste