Miljonbelopp till utveckling av forskningsmiljöer

KK-stiftelsen, som har som uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft, har beviljat 68 miljoner kronor till fem olika lärosäten.
– Detta möjliggör för lärosätena att långsiktigt och systematiskt fortsätta bygga profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer, i nära samarbete med näringslivet, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

De fem lärosätena som tilldelas pengar är Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Jönköpings University samt Mittuniversitetet. Syftet med pengarna är att stärka lärosätenas kunskaps- och kompetensutveckling och att stärka deras förmåga att jobba med utveckling av toppforskning och utbildning på avancerad nivå. För att bevilja medel ställer KK-stiftelsen som krav att näringslivet medverkar i samtliga projekt.

Ett av lärosätena är högskolan i Skövde som beviljas 16,4 miljoner kronor för fyra rekryteringar till KK-miljön Infinit som arbetar med datahantering. Dessutom beviljas pengar till tre forskningsprojekt varav ett handlar om svensk metall i samverkan med Volvo Cars, Sandvik Materials Technology AB, SSAB och EMEA AB.

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste