Sanering möjlig tack vare kvicksilverfilter

När AF Decom skulle sanera en kvicksilverdeponi på norska Herøya behövdes kvicksilverfilter till grävmaskinshytterna för att skydda förarnas arbetsmiljö. Racoon miljöfilter åtog sig utmaningen och löste problemet.

 

Eva Therese Semb, miljögeolog och HMS/KS-chef på AF Decom.

Den 2 500 kvadratmeter stora deponin bestod av rivningsmassor, betong­rester och avfallsmassor och var förorenad med åtta ton kvicksilver från bland annat en klorfabrik. I samband med ett ägarskifte fick AF Decom uppdraget att öppna deponin och tömma den på innehåll. 

– Vi hade två alternativ, antingen kunde vi göra rivningen med fjärrstyrda maskiner eller med folk i maskinerna. Men eftersom det är svårt att få överblick över rivningsmassorna på långt håll ville vi hellre ha folk i maskinerna, säger Eva Therese Semb, miljögeolog och HMS/KS-chef på AF Decom. 

För att det skulle vara möjligt behövdes hyttfilter till grävmaskinerna som skulle skydda operatörerna mot de mycket giftiga kvicksilverångorna och sådana filter fanns inte att köpa. Då tog man kontakt med Olle Sydlén på Racoon Miljöfilter och frågade om de kunde utveckla ett kvicksilverfilter. 

– Vi har jobbat länge med filter för farliga ämnen men vi har inte tagit i kvicksilver tidigare. Det svåra med kvicksilver är att det kan finnas i vätskeform, partikelform och gasform, beroende på temperaturen, den har sitt eget liv. Samtidigt är både kvicksilvergas och bärare av partikelämnen livsfarliga så det är viktigt att ett filter fungerar, säger Olle Sydlén.  

Den 2 500 kvadratmeter stora deponin på Heröya bestod bland annat av rivningsmassoroch var förorenad med åtta ton kvicksilver. 

Den här gången valde man dock att anta utmaningen.

– Vi har en stor bank av filter med både partikel- och gasblockad och vi utvecklade kvicksilverfiltret genom att utgå från den och skruva till funktionen ett varv till, säger Olle Sydlén. 

Filtret ersätter maskinens originalhyttfilter, vilket gör att man slipper externa system. För att få god effekt är det viktigt att det hanteras på rätt sätt och därför skickade man med utförlig dokumentation där det bland annat stod hur förarna skulle rengöra sig innan de gick in i hytten. 

Under arbetets gång gjordes hela tiden mätningar för att kontrollera filtrets funktion. 

– Vi mätte på utsidan av maskinen, inne i hytten och vi tog urinprov på förarna för att se att allt fungerade som det skulle. Hade det inte gjort det så hade vi fått hitta en annan lösning, säger Eva Therese Semb. 

Filtret fungerade över förväntan och mätvärdena såg bra ut utom vid något enstaka tillfälle då värdet i hytten var för högt. 

– Men det visade sig bero på att föraren hade tagit med sig sina förorenade handskar in i hytten så det berodde på den mänskliga faktorn, säger Eva Therese Semb. 

AF Decom är väldigt nöjda med hur kvicksilverfiltret har fungerat och för Racoon Miljöfilter innebär det nya möjligheter. 

– Efter att ha sett hur bra filtret fungerade har vi nu sålt det även till andra företag. Vi har lärt oss jättemycket av att utveckla det och nu öppnas andra dörrar. Den här filterkonstruktionen kan användas även till andra ämnen, till exempel uran, avslutar Olle Sydlén. 

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 februari 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste