Luleås största anläggnings- och VA-projekt rullar vidare

Under hösten avslutades etapp 4C av Luleås genom tidernas största anläggningsprojekt, Östra länken, där VA-nätet byggs ut för att klara en växande befolkning. 

 

Inne i spilledningen jobbar Rolf Bergvall med inläckage och deformation. Ledningen är 1 200 millimeter i diameter. 

Samtidigt som Luleå växer blir stadens VA-nät allt mer utslitet. Ledningarna som ligger i marken är närmare hundra år gamla och har för länge sedan sett sina bästa dagar. 2012 bestämde sig Luleå kommun därför att bygga ut ett ledningsnät som ska klara av att staden växer. Ledningsnätet dimensionerades för en fördubbling av invånarantalet invånare och 2014 sattes skoporna i marken. I höstas stod de första etapperna 4A, 4B och 4C klara. 

– Vi har VA-inkopplingsarbeten till etappen 4C , som besiktades i december förra året, kvar att göra under 2018. I mars hoppas jag att vi ska vara klara med tilldelningen av nästa etapp som är ungefär dubbelt så stor som den här, säger Max Havama, projektledare på Luleå kommun. 

Att jobba längsmed Luleås pulsåder Hertsöleden har trafikavstägningarna planerats noggrant. 

Den totala byggtiden för de nya etapperna är beräknad till åtta år och för projektet som helhet är byggtiden ungefär 14 år, inräknat de etapper som redan är gjorda.

Etapperna som nyligen avslutats har byggts av NCC som en utförandeentreprenad med utökad samverkan, en upphandlingsform som både beställare och entreprenör är mycket nöjda med och båda menar att det har haft stor betydelse att alla inblandande i projektet har suttit tillsammans i gemensamma lokaler och kört med ”öppna kort”.

– Alla har haft projektets bästa för ögonen och vi har arbetat mot gemensamma mål. Problem som har uppstått har kunnat lösas snabbt när vi alla suttit samlade, säger Erik Sandström, platschef på NCC. 

Trafikplanering

Även om det är VA-ledningarna som är grundbulten i projektet så har det fört med sig många andra typer av arbeten också, bland annat gång- och cykelvägar och ett nytt rekreationsområde. 

Pumpstationen P39 har varit en viktig del i projektet. Här ska allt avloppsvatten passera på vägen mot reningsverket. 

– I och med att vi har arbetet mycket längs Hertsöleden, som är den stora genomfartsleden i Luleå, har trafikplanering varit en stor fråga i projektet och kostnaderna för trafikavstängningar har ofrånkomligt varit ganska höga. 

Att arbeta 3,5 år i Luleås pulsåder kräver noggrann planering och öppna kor† mot allmänheten. 

– Trots att vi påverkat trafiken väldigt mycket har vi fått stor förståelse från luleborna och vi har varit väldigt noga med att informera i god tid om hur vi kommer att stänga av, berättar Erik Sandström. 

En teknisk svårighet har varit att jobba långt under havsnivån, ibland så mycket som tre meter, beroende på vattenstånd. Väderprognoserna kontrollerades regelbundet och även fast man hade följde dessa noga lyckades havsvatten tränga in i ledningen vid ett tillfälle under ett svetsarbete. Då fick man byta arbetsmetod och försluta ledningarna i ändarna under tiden som svetsningen pågick. 

– Vi svetsade rören för hand inifrån, med så kallad extrudersvets, här pratar vi om en 1200-millimeters dubbelväggig PE-ledning, säger Erik Sandström. Vattenledningen är ett 500 millimeters rör i segjärn som har försetts med en speciell slags packning som ska skydda mot inläckage om det skulle bli ett utsläpp från transporter till eller från stålverket.

Pumpstationen P39 har varit en viktig del i projektet, den är stadens största och här ska allt avloppsvatten från de nya ledningarna passera på vägen mot reningsverket. Kapaciteten är 2,5 kubikmeter vatten per sekund. Inne i pumpstation finns speciella snäckpumpar som lyfter upp ledningen 3,5 meter för att skapa självfall. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste