Stort behov av muddring i Hjälmaren – nu inleds första etappen

Med allt lägre vattennivåer har behovet av muddring i sjön Hjälmaren i Örebro blivit allt mer akut. Men för att muddra en större del av farleden i Hjälmaren krävs en dom i Mark- och miljödomstolen och en sådan tar ungefär ett år att handlägga. 

Hela sjön Hjälmaren behöver muddras, men att få ett godkännande i Mark- och miljödomstolen tar lång tid. Därför har man nu inlett arbetet med en mindre underhållsmuddring i den mest akuta delen av farleden.Foto: örebro kommun

Nu gör vi en mindre underhållsmuddring där det är som mest akut på ungefär 

3 000 kvadratmeter, förklarar Peter Lindqvist, projektledare på kommunen. 

För den mindre underhållsmuddringen krävs enbart ett tillstånd från länsstyrelsen, vilket har gått betydligt snabbare att få. 

Peter Lindqvist, ingenjör på Örebro kommun, är projektledare för muddringsarbetet. 

– Nästa steg är att lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för en större del av farleden, en total yta på mellan 10 000 och 20 000 kvadratmeter. Förmodligen kommer vi inte att kunna vara igång med den muddringen förrän hösten 2019, säger Peter Lindqvist. 

För att komma till rätta med det allra mest akuta inleddes strax innan jul en underhållsmuddring på ungefär 3 000 kvadratmeter. Arbetet kommer att pågå till slutet av februari och totalt grävs ungefär 1 500 kubikmeter förorenade massor upp från sjöbotten. 

– Nu muddrar vi oss ner till två meters djup ungefär, ju djupare vi kommer desto mer förorenade är bottenmassorna vi får upp. Allting grävs upp och transporteras på pråmar till en småbåtshamn i Skebäck, Örebro där massorna sedan lastas om på lastbilar och körs till deponi förklarar han.

Att leda ett muddringsarbete är en ny uppgift för Peter och hans kollegor på Tekniska förvaltningen. Senaste gången Hjälmaren muddrades ordentligt var på 1950-talet och det finns många utmaningar att ta tag i. 

– En av de stora utmaningarna i projektet är hur vi ska ta hand om muddringsmassor på ett bra miljö- och kostnadseffektivt sätt. Där tittar vi på olika lösningar, som att till exempel bygga öar eller andra konstruktioner av materialet men även att gräva upp det och köra på deponi, berättar Peter Lindqvist. 

Än så länge har arbetet med den mindre muddringen flutit på bra och inte bjudit på några större överraskningar. 

– Vi har fått upp en hel del öl- och drickaburkar från botten som vi inte hade förväntat oss, förmodligen har de slängts i Svartån inne i stan och sedan följt med längre ut i farleden. Dessa sorteras ut när massorna tas om hand på deponianläggningen. 

För att slippa liknande ”akutsituationer” i framtiden arbetar Örebro kommun nu med att ta fram en långsiktig plan för underhållsmuddring. 

– Det är rimligt att tro att vi kommer behöva muddra sjön med 5-10 års intervall, säger Peter Lindqvist. 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste