Fossilfritt stål i ny pilotanläggning

SSAB, LKAB och Vattenfall planerar att bygga en världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål. Förstudien är klar och arbetet med planering och projektering inleds till våren. Initiativet kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent.

Pilotanläggningen för fossilfritt stål planeras att byggas i norra Sverige och i slutet på januari blev det klart att Energimyndigheten kommer att delfinansiera projektet.

– Det är med stor glädje vi idag kan meddela att vi ger initiativet grönt ljus att gå vidare för att planera och projektera en pilotanläggning för fossilfritt stål i Luleå och Malmfälten. Vår förhoppning är att kunna ta ett första spadtag innan sommaren. I vår börjar vi också utreda möjligheterna för att bredda projektet till Finland. Vi är mycket glada för att Energimyndigheten vill vara med och stötta oss i det här arbetet, säger Mårten Görnerup, vd för projektet som fått namnet HYBRIT.

Målet är att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning framme 2035. I beräkningar från förstudien uppskattas att det fossilfria stålet blir 20–30 procent dyrare än traditionellt med dagens priser på el, kol och CO2-utsläpp men att sjunkande elpriser och EUs nya utsläppsregler gör att prisskillnaden minskar i framtiden.

Arbetet med planering och projektering av pilotanläggningen inleds i vår och beräknas kosta 20 miljoner. Av dem står Energimyndigheten för hälften och SSAB, LKAB och Vattenfall tillsammans för hälften. Byggfasen pågår fram till 2024 och sedan övergår projektet i en demonstrationsfas fram till 2035.

– HYBRIT är en väsentlig del av vägen mot SSAB:s mål att vara fossilfritt 2045 och rapporten från förstudien visar att det inte bara är möjligt att genomföra det här initiativet utan också att det kan skapa spännande framtida möjligheter för oss som bolag. Vi vill vara en del av lösningen på klimatutmaningen, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB, i ett uttalande.

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste