Prestanda viktigare än längd och vikt

Om man ska tillåta större och längre lastfordon kan man inte begränsa dem enbart utifrån längd och vikt. Fordonens prestanda i olika trafikmiljöer bör vara avgörande menar Sogol Kharrazi, forskare på VTI,  som har lett ett projekt för att ta fram sådana prestandabaserade standarder.

Det är snarare fordonets prestanda än längd och vikt som ska avgöra på vilka vägar transporten är tillåten.

Gränsen för lastfordon på svenska vägar är 64 ton och 25,25 meter. Men det finns ett stort intresse för att tillåta större fordon, så kallade HCT-fordon på svenska vägar. Regeringen har till exempel öppnat för att tillåta fordon upp till 74 ton på vissa vägar, troligen med start redan till sommaren.

Hittills har man begränsat den tunga vägtrafiken med regler för deras längd och vikt. Men om man ska tillåta HCT-fordon i Sverige så kan man inte bara ha ett längd- och viktbaserat regelverk, det är fordonens prestanda i olika trafikmiljöer som är det viktiga.

– Det kan till exempel handla om hur mycket ett fordon kan accelerera i en kurva utan att välta, eller hur mycket utrymme fordonet tar i en cirkulationsplats, berättar Sogol Kharrazi.

Prestandabaserade standarder för HCT-fordon finns redan i Australien där man tillåter över 50 meter långa fordonskombinationer på vissa vägar. Men man kan inte bara kopiera dem och använda dem i Sverige.

– Vi har ett helt annat klimat här i Sverige och behöver standarder för både sommar och vinter.

Utöver VTI har Transportstyrelsen, Trafikverket, Chalmers, Volvo, Scania och Parator ingått i projektet. I slutrapporten visar de bland annat hur standarder för sommar- respektive vintertrafik korrelerar till varandra.

– Vi har också låtit yrkesförare testa olika typer av HCT-fordon i en körsimulator för att se hur de upplever förändringar av köregenskaperna. Det visar sig att objektiva mått av fordonens prestanda tydligt avspeglas i den subjektiva upplevelsen av att köra dem, säger Sogol Kharrazi.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste