Byggnads välkomnar lagförslag om entreprenörsansvar

Idag har regeringen presenterat en lagrådsremiss om att införa ett lagstadgat entreprenörsansvar för bygg- och anläggningsbranschen. Förslaget går i korthet ut på att huvudentreprenören åläggs att kontrollera vilka underentreprenörer som anlitas i projektet.

Förhoppningen är att lagen ska fungera preventivt och leda till kortare underentreprenörskedjor, då det ofta är långt ned i dessa kedjor som det förekommer mest oegentligheter.

Johan Lindholm, Förbundsordförande Byggnads. Foto: Byggnads

– Det är vi i Byggnads som har lagt grunden för det här förslaget genom att redan 2014 träffa ett avtal om ett huvudentreprenörsansvar. Förslaget som presenteras idag är en seger för alla Sveriges byggnadsarbetare och ett lika stort nederlag för Sveriges Byggindustrier som inte ens har flera av sina egna medlemsföretag i frågan, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm, i ett uttalande.

Byggnads välkomnar ett lagstadgat entreprenörsansvar, men har också förhoppningen att de tillsammans med Sveriges Byggindustrier i framtiden ska kunna utveckla och förbättra det huvudentreprenörsansvar som redan finns i kollektivavtalen.

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste