använd ej" /> Regeringen vill lagstifta om ledningsförnyelse - Entreprenadaktuellt

Regeringen vill lagstifta om ledningsförnyelse

Det ska bli obligatoriskt för landets kommuner att ta fram förnyelse- och underhållsplaner för VA-system, enligt ett nytt lagförslag från regeringen.
 

Regeringen vill att det ska bli obligatoriskt för landets kommuner att upprätta förnyelse- och underhållsplaner för VA-system. Arkivbild: Ann-Louise Larsson

De flesta kommuner jobbar redan idag med förnyelse av ledningsnätet. Behovet är dock fortsatt stort och nu vill regeringen att det i vattentjänstlagen läggs till ett krav på planering av både underhåll och förnyelse. Av den utredning som regeringen gjort  framgår att dagens infrastruktur för produktion och distribution för den allmänna dricksvattenförsörjningen fungerar väl i stora delar av landet och att den i allmänhet inte uppvisar några akuta problem. Utredningen konstaterar dock att underhållet på flera håll är eftersatt och att förnyelsetakten i distributionssystemet generellt sett ligger i underkant av vad som kan bedömas som långsiktigt hållbart.

– Jag är glad att vi nu tar ytterligare steg för att säkra vårt viktiga dricksvatten. Till exempel kommer klimatförändringarna innebära nya utmaningar i arbetet med dricksvatten. Säkrare rapportering av dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner och mer samarbete mellan kommuner är viktiga steg i att stärka skyddet av vårt dricksvatten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en kommentar till den remiss som regeringen nyligen överlämnat till lagrådet.

Bestämmelsen i vattentjänstlagen om förnyelse- och underhållsplan föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Fakta: Lagförslaget:

I vattentjänstlagen ska det införas en skyldighet för huvudmannen att se till att det finns en förnyelse- och underhållsplan för anläggningar som används för vattenförsörjning.
 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 mars 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste