2030 ska minst var fjärde nyanställd vara kvinna

Minst 25 procent av de som nyställs inom bygg- och anläggningsbranschen år 2030 ska vara kvinnor. Det målet har regeringen satt upp idag.

Färre än en av tio anställda i bygg- och anläggningsbranschen idag är kvinnor. 2016 träffade Entreprenadaktuellt Lovisa Granlund på maskinförarutbildningen på Liljaskolan i Vännäs.

Färre än en av tio anställda i bygg- och anläggningsbranschen idag är kvinnor. För att komma till rätta med detta har regeringen idag satt upp som mål att minst var fjärde person som nyanställs år 2030 ska vara kvinna.

– Situationen i bygg och anläggningsbranschen är problematisk. Vittnesmål visar att kvinnor i branschen fortfarande möter trakasserier, övergrepp, machokultur och destruktiva maktstrukturer.  Att komma till rätta med den osunda arbetsplatskulturen är dessutom en nyckelfråga för branschen, som har stora problem med att attrahera tillräckligt mycket arbetskraft. Därför sätter regeringen nu upp målet att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030, säger bostadsminister Peter Eriksson i en kommentar idag.

Bakgrund
Sverige behöver en mindre könssegregerad arbetsmarknad. Bygg- och anläggningsbranschen har en historia som på flera sätt är problematisk ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn (N2016/05027/PUB) konstaterar att det är fel att beskriva byggbodsjargongen som hård men hjärtlig – den är skrämmande och utestängande. Av rapporten framkommer även att enligt en enkät som facken har gjort bland sina medlemmar har sex av tio kvinnor mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande kulturen inom byggbranschen.  

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 08 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste