Studielån ska erbjudas för körkortsutbildning

Den som är arbetslös ska kunna få studielån för att ta körkort. Det förslaget kom från regeringen under gårdagen.

Arbetslösa ska erbjudas CSN-lån för att ta körkort enlligt ett förslag från regeringen idag. Foto: Volvo

Många arbetsgivare kräver idag att man har körkort för att vara aktuell för anställning.
"För vissa grupper kan de ekonomiska förutsättningarna utgöra ett hinder för att finansiera en körkortsutbildning samtidigt som ett B-körkort kan underlätta för jobbmatchningen", konstaterar regeringen som nu har lämnat en proposition om att erbjuda ett statligt lån till körkortsutbildning, rapporterar di.se.

I ett första steg är lånet tänkt att riktas till vissa arbetslösa personer i åldern 18-47 år. Under 2019 är regeringens ambition att utvidga upplägget, så att möjligheten även finns för personer på 19-20 år med en avslutad gymnasieutbildning.

Lånet är tänkt att administreras av Centrala studiestödsnämnden, CSN.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste