Green Landscaping börsnoteras

Den 1 mars offentliggjorde Green Landscaping, som levererar tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer, att bolagets aktier ska noteras på Nasdaq First North. I samband med noteringen genomförs en ägarspridning av aktierna genom försäljning kombinerat med en nyemission. Idag offentliggör bolaget prospektet för erbjudandet.

Green Landscapings huvudägare FSN Capital III har som affärskoncept att investera i onoterade bolag i syfte att aktivt utveckla och avyttra dessa när de uppsatta målen har nåtts. FNS Capital III anser att bolaget har nått dessa mål och har påbörjat en tillväxtfas. Erbjudandet förväntas bredda bolagets aktieägarbas och ge tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna för att stödja fortsatt tillväxt, samt öka medvetenheten om Green Landscaping och dess verksamhet.
– Green Landscaping har sedan starten byggt en position som Sveriges ledande företag inom skötsel och finplanering av utemiljöer, och vi har höga ambitioner för vår fortsatta tillväxtresa. Vi har redan nu mött ett stort intresse för vår verksamhet där vi fokuserar på kundnytta, hållbarhet och kvalitet, och jag ser fram emot att hälsa såväl ankarinvesterare som övriga intresserade välkomna som aktieägare i Green Landscaping, säger företagets vd Johan Nordström, i en kommentar.

Entreprenadaktuellt
Tel: 019-760 94 20
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste