använd ej" /> Här byggs Skandinaviens största pumpstation - Entreprenadaktuellt

Här byggs Skandinaviens största pumpstation

I Göteborg byggs just nu en av Skandinaviens största pumpstationer. Projektet är BAB Rörtrycknings enskilt största och tidsmässigt längsta projekt någonsin. 

Under tiden som armeringen och gjutformen byggs arbetar personalen från en pråm i bassängerna. 

Den gamla pumpstationen, som tar hand om avloppsvattnet från stora delar av Göteborg och pumpar det vidare till Ryaverket, har sett sina bästa dagar. Därför bygger nu Kretslopp & Vatten vid Göteborgs stad nu en ny pumpstation och passar samtidigt på att fördubbla kapaciteten och minska risken för bräddning vid stora nederbördsmängder. Projektet startade

BAB Rörtryckning har specialutvecklat en ny metod som går ut på att man drar ner brunnen i marken kontrollerat med hjälp av hydraulkrafter. Dragkraften i varje hörn är 100 ton. Foto:ann-louise larsson

i höstas och de två stora sänkbrunnarna som ska utgöra grundstommen håller på att växa fram. Brunnarna kommer att bli riktiga kolosser på drygt 14 gånger 14 meter och 12 meter djupa. Som på så många ställen i Göteborg är det lera i marken, vilket komplicerar arbetet avsevärt. 

– Vi har specialutvecklat en helt ny metod som går ut på att vi drar ner brunnen i marken med hydraulkrafter. På så sätt kan vi kontrollerat sänka ner betongstommen. Marken är så lös att om vi bara tryckte ner den utan att hålla emot så skulle vi riskera att den försvann, förklarar Rolf Johansson på BAB Rörtryckning. 

I varje hörn av den enorma betongkolossen sitter hydraulstyrda kolvar och tvärsöver sätts en balk när man sakta drar ner betongblocken i marken. Tekniken har BAB utvecklat själva och vad Rolf vet finns det inga exempel på liknande metoder att hämta erfarenheter ifrån. 

Sänkbrunnarna kommer att bli drygt 14 gånger 14 meter och som mest 12 meter djupa. 

– Brunnen sänks ner med två meter i taget och är vattenfylld under hela tiden för att inte botten ska kunna tryckas upp av vatten underifrån, förklarar Rolf. 

De vattenfyllda bassängerna gör att projektet kräver både anläggningsdykare och undervattengjutningar. 

– Om det skulle uppstå problem måste vi vara beredda att kalla in dykare, förklarar Rolf Johansson. 

Under tiden som armeringen och gjutformen byggs upp inför varje gjutning arbetar personalen från en pråm i bassängerna. 

Tord Björk, byggledare Kretslopp & vatten, Göteborgs stad och Rolf Johansson, projektledare på BAB Rörtryckning. 

Till varje tvåmetersektion går det åt ungefär 55 kubikmeter betong, vilket ger en vikt på ungefär 150 ton per block. 

– Vikten är en av de stora utmaningarna i projektet, i kombination med att få konstruktionen rak i de här markförhållandena, fortsätter Rolf Johansson. 

I hörnen har man även pålat, sammanlagt tio 39 meter långa pålar i varje hörn som ska hjälpa till att hålla emot när man drar ner konstruktionen. Dragkraften vid varje hörn är 100 ton och att sänka ner hela konstruktionen två meter tar mellan två och tre dagar.

I BAB:s uppdrag ingår förutom att bygga själva betongkonstruktionerna för pumpstationen även att trycka fram en del ledningar till den nya pumpstationen, bland annat i en stor kulvert under E45:an. Projektet kommer att pågå i 16 månader, därefter tar en annan entreprenör över som bygger överbyggnaden till pumpstationen och efter drygt två år återvänder BAB igen för att göra installation och slutföra arbetet. Pumpstationen ska tas i drift 2021, därefter kommer den befintliga pumpstationen rivas. 

Stora pumpstationer är dock inte helt ovanligt för BAB, som för några år sedan byggde vad som då var Sveriges största sänkbrunn, 17 gånger 12 meter, 8 meter djup, belägen i Värnamo. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 mars 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste