100-åriga ledningar byts med schaktfri teknik

VA Just nu pågår ett stort arbete med att byta ut dricksvattenledningarna på en sträcka av den vältrafikerade Hertig Karls allé i Örebro. De gamla gjutjärnsledningarna är från 1920-talet och därmed nästan 100 år gamla. 

”Spräckningen var beräknad att ta tre veckor men det gick på två, vilket var jättebra”, säger Mats Svensson, gruppchef på Vatten och avlopp, Örebro kommun.Foto:klara sinnerstad

I projektet ingår även att byta ledningar på ett antal tvärgator till sträckan. 

Spräckningsutrustningen monteras av Fredrik Väcklèn och praktikanten Oskar. Foto:Daniel lööw,/örebro kommun

– Det är egentligen inga problem med ledningen utan bytet görs förebyggande. Vi vill att rören under Hertig Karls allé ska vara hyfsat nya. Det är en väldigt trafikerad väg och det är inte roligt om det skulle bli en läcka, säger Mats Svensson, gruppchef på Vatten och avlopp, Örebro kommun. 

Han berättar att det finns planer på att bygga om Hertig Karls allé och att man vill byta ut rören innan för att minska risken att behöva göra hål i den nyrenoverade vägen. Några av tvärgatorna är inte asfalterade i dagsläget och där vill man byta ut rören innan asfalten läggs.

Flera olika tekniker används i projektet. 

– På den större delen av sträckan är det inte så mycket serviser och då är det lätt att använda schaktfritt. På den sista delsträckan, som är 20 meter lång, sitter det en servis som är ansluten till ett bostadshus som måste ha vattenförsörjning. Där har vi valt att schakta för att inte behöva stänga av vattnet så länge. 

Totalt är det en sträcka på cirka 360 meter som har spräckts och relinats med PE-rör. En normal sträcka för relining med just de förutsättningarna som råder i projektet är cirka 100 till 110 meter. Här har man valt att dela upp sträckan i sex delsträckor. Gjutjärnsrören som spräcks har en invändig diameter på 200 millimeter och de nya polyetenrören har en utvändig diameter på 225 millimeter. 

– Dimensionen på de gamla och de nya rören blir nästan identisk. Det är bara att diametern mäts på olika sätt för olika material. 

Flutit på bra

Reliningen har utförts av NCC som har ett ramavtal med Örebro kommun. 

– Jobbet har flutit på bra och grabbarna har varit duktiga. Spräckningen var beräknad att ta tre veckor men det gick på två, vilket var jättebra. Dessutom är alla nöjda runtomkring och vi har inte fått in särskilt mycket klagomål från allmänheten. 

En anledning till det är att Örebro kommun har jobbat mycket med att informera om projektet. 

– Vi satte upp skyltarna vid vägen två veckor innan projektstart och kompletterade med mer information ju närmare i tid vi kom. Bland annat har vi delat ut lappar och skickat ut mail och sms till de som berörs. 

När Entreprenadaktuellt är på besök håller man på att fylla igen groparna efter reliningen på Hertig Karls allé. Dagen efter besöket ska det asfalteras där groparna har varit. 

– Asfalten läggs i två lager för den ska vara nio centimeter tjock men vi kan bara lägga fem centimeter åt gången. Normalt skulle man lägga 19 centimeter på Hertig Karls allé som är en hårt trafikerad väg men eftersom den ska göras om så behöver det inte hålla så länge. 

Mindre att återställa

En fördel med schaktfritt är att det blir mindre och färre ytor att återställa. 

– Där man använder en schaktfri metod behövs ingen återställning mellan groparna. Det är väldigt värdefullt på en så här trafikerad väg. Det gäller att använda rätt metod på rätt plats. 

För Mats Svensson och hans kollegor är det här ett relativt vanligt projekt men även sådana kan ha sina utmaningar. 

– Den största utmaningen har varit att få med alla turer i projektet. Det är också trångt med trafiken och vi har en begränsad tid på oss att utföra arbetet, vilket kräver att det flyter på som det ska. En utmaning är också att få till återställningen vintertid, till exempel kan vi inte lägga asfalt om det är för kallt. 

Flera ledningar i området behöver bytas ut och för att få pengarna att räcka längre försöker man att hitta samordningsfördelar mellan projekten. 

– När vi är färdiga med reliningen har vi kvar en sträcka på 130 meter som ska grävas på Folkungagatan eftersom det finns många serviser på sträckan som går ut till hushållen. När man ska relina måste man stänga av vattnet och då skulle vi behöva ordna provisoriskt vatten. Det är egentligen ett annat projekt men vi samkör dem eftersom det kostar att sätta upp en etablering. 

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste