Regeringen går vidare med entreprenörsansvar

Regeringen beslutade nyligen att gå vidare med förslaget om entreprenörsansvar och överlämna en proposition till riksdagen. Enligt förslaget ska de nya bestämmelserna träda i kraft redan i augusti i år.

För att stärka skyddet för arbetstagarna och främja en sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen föreslår regeringen en helt ny lag om ett entreprenörsansvar för lönefordringar.

– Det kan aldrig accepteras att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar sina arbetstagare den lön de har rätt till, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Lagförslaget innebär att en arbetstagare som inte får ut sin lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara. Om entreprenörsansvaret aktualiseras så kan den entreprenör som betalat arbetstagarens lön i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren. Förslaget förväntas göra det svårare för oseriösa aktörer att verka då det väntas leda till noggrannare kontroller av vilka underentreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser. Entreprenörsansvaret föreslås gälla både inhemska och utstationerade arbetstagare.

Regeringen har tidigare infört personalliggare på byggarbetsplatser för att motverka svartarbete. Från den 1 juli 2018 införs för vissa arbetsgivare en skyldighet att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Den skyldigheten utvidgas till alla arbetsgivare från årsskiftet 2018/19.

Regeringen föreslår att de nya bestämmelserna om entreprenörsansvar ska träda i kraft den 1 augusti 2018.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 04 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste