Implenia förstärker Slussen

Implenia har fått ett kontrakt som gäller ombyggnaden av Slussen i Stockholm.  I projektet ingår bland annat förstärkningsarbeten för att upprätthålla framkomlighet och tillgänglighet.

Implenia kommer att utföra provisoriska och temporära förstärkningsarbeten för att upprätthålla framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). Markarbeten och stödkonstruktioner/grundläggning/betongarbeten för tråg/kulvert/ventilkammare och gatuöverbyggnad kommer även att utföras, samt olika ledningsarbeten för VA och stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert vid Sjöbergsplan.

Slussen är en komplicerad trafikanläggning bestående av en mängd brokonstruktioner underbyggda med lokaler för handel och service. Dagens anläggning färdigställdes år 1935 och är efter drygt 80 års användning tekniskt uttjänt. Det finns stora problem med grundläggningen i området och anläggningen måste därför rivas och byggas upp från grunden.

Projektets utmaning är läget där stadsmiljön och trafiken samt de begränsade ytorna gör åtkomsten svår.

Arbetet beräknas starta i maj 2018 och vara klart i november 2019.

 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste