Aqvis Miljö satsar på helhet med ny ägare

Under tio års tid har Aqvis miljö drivits som ett enmansföretag. Nyligen såldes företaget och nu har man en hel koncern i ryggen för att kunna erbjuda kunden allt från projektering till utförande.

 

Aqvis Miljö AB grundades 2008 av Tomas Svärd. I slutet av förra året såldes bolaget och ägs numera av Gustaf Wånggren och Johan Iwerbo, som även äger flera andra företag inom anläggning och entreprenad, främst i Sörmland. Foto: Ann-Louise Larsson

Den som ägt och drivit bolaget sedan starten heter Tomas Svärd. Han är fortsatt verksam på konsultbasis i företaget är mycket nöjd med hur bolaget har utvecklats och lever vidare.
 – Jag hade kommit dit att bolaget vuxit ifrån mig. Om jag skulle fortsätta att driva verksamheten på det sätt som jag ville så skulle det krävas att jag anställde personal och då tyckte jag att det var bättre sälja bolaget till en ägare som redan har all den kompetens som krävs ”i huset”, säger Tomas Svärd.
Han startade Aqvis Miljö 2008 och satsade på att sälja så kallad miljöspont, en innovativ markspont i HD polyeten, det vill säga återvunnen plast. HD polyeten är en plastkvalitet som är mer elastisk än många andra. Miljösponten är mycket tålig och är bland annat dagvattenhantering, översvämningsskydd, dammar, i kajer och pirar och som bullerskärmar. Numera efterfrågar inte kunden enbart efter sponten som produkt utan önskar ofta köpa en helhetslösning med allt från ritningar till utförande.

Produktutveckling

– Det har varit tjänster som jag har fått köpa in från andra företag som jag samarbetat med. Nu finns alla de kompetenser i företaget, vilket gör både vårt erbjudande till kunden mer lättöverskådligt och att det blir lättare att styra över olika saker, säger Tomas Svärd.
I slutet av förra året tog Gustaf Wånggren och Johan Iwerbo över som nya ägare. De driver sedan tidigare flera andra bolag inom mark- och anläggning i Sörmland, bland annat konsultföretaget Waanggren AB som hjälper entreprenörer och beställare inom offentlig- och privat entreprenad med planering, genomförande och uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt samt Markjobb i Sörmland och Södermännen Entreprenad, samt Ernas som hyr ut maskiner och verktyg.
– Miljösponten är en produkt som vi tror väldigt mycket på och som dessutom är en beständig produkt över tid. För att ge exempel nämner vi gärna bullerskärmar byggda av vår produkt som prismässigt är jämförbar med traditionell träskärmar, men ändå ger så mycket mer, säger Gustaf Wånggren.  
Han har stora planer på produktutveckling, bland annat bullerskärmar i kombination med barriärer, flyttbara bullerskärmar.
– Det är en produkt som jag tog fram till renoveringen av Sergels torg i Stockholm, men som jag tror skulle kunna få mycket mer spridning om man jobbade lite mer med den och utvecklade produkten lite mer, säger Tomas Svärd.

Aqvis jobbar med så kallad miljöspont, som är en patenterad produkt tillverkad av sorterad returplast (återvunnen HD polyeten) och uppfyller kraven på lång beständighet, formbarhet och enkel montering.
arkivfoto:  Ann-Louise Larsson

Flyttat till Eskilstuna

De nya ägarna har också planer på att utöka på nya marknader.
– Vi tänker oss främst de nordiska länderna. Vi för en dialog med ett norskt företag om att börja sälja sponten just nu, berättar Gustaf Wånggren.
Aqvis kommer att fortsätta drivas som ett separat bolag inom koncernen och just nu jobbar man med att rekryta fler säljare och projektledare.  
I och med övertagandet har Aqvis flyttat verksamheten från Ödeshög till Eskilstuna, där Waanggrens har sin bas. Där håller man även på att bygga en 12 000 kvadratmeter stor depå där man kan lagerhålla och visa upp produkterna.
– Vi räknar med att den kommer stå klar under året, säger Gustaf Wånggren.  Tillverkningen sker även fortsättningsvis av Tallent Plastics i Göteborg, tillverkning i Sverige underlättar projektanpassade produkter med rimlig leveranstid.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 07 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste