Lagrad solenergi ska tina isiga vägar

I Östersund finns sedan en tid tillbaka en testbana där Trafikverket ska prova att lagra solenergi under sommarhalvåret för att vintertid tina isiga vägbanor.

I Östersund har man byggt en testbana för att prova att lagra solenergi, som under vintrarna ska kunna användas för att tina vägbanorna. Foto: Trafikverket

Testbanan består lite förenklat av en väg som drygt 100 meter lång. Längs sträckan finns ett antal borrhål där sommarens ytvärme från vägbanan lagras, för att sedan återföras när kylan kommer – och då värma upp vägbanan för att hålla den isfri. Testbanan är uppbyggd i två delytor som består av olika material och invigdes den 22 mars i år.
– Metoden är tänkt att i framtiden användas på platser som är särskilt utsatta för halka, eller svåra att komma åt med snöröjning. Syftet är att öka framkomligheten och, minska olycksrisken med hänsyn till miljön, säger Jan Sundberg, utredare och projektledare på Trafikverket.

Jan-Erik Lundmark och Olof Stenlund på den färdiga testbanan i Östersund.
Foto: Trafikverket

Redan idag värms kortare vägsnitt i landet upp under vintern för att öka framkomligheten och minska olycksrisken. Men för att den typen av halkbekämpning ska fungera även med förnybar energi och på landsbygden kommer det att krävas en annan typ av styrsystem.
– Det är där som det här projektet kommer in i bilden. Syftet är att hitta den bästa tekniska lösningen som kan användas skarpt i framtiden. Målet är att värma Sveriges första väg med sol- och geoenergi inom fem år, säger Olof Stenlund, projektansvarig på Trafikverket.
Att man valt just Östersund beror på klimatet och att man behöver snösäkra vintrar för att kunna genomföra testet. Banan ska testas under två år, därefter ska projektet utvärderas.
Testbanan är ett samarbete mellan Trafikverket, norska Statens Vegvesen, Chalmers och Jämtlands gymnasieförbund.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 08 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste