Stöd till smarta lösningar som minskar utsläpp

Naturvårdsverket kan ge stöd till den som väljer att byta ut en gammal maskin som ger mycket utsläpp mot en ny miljöanpassad. Hittills har bland annat traktorer som drivs av bioolja och asfaltsverk med biobränslen fått investeringsstöd från ”Klimatklivet”.

En kartläggning som Naturvårdsverket har gjort visar att det behövs fler åtgärder för att fasa ut arbetsmaskiner med höga klimat- och luftutsläpp. Maskinerna, finns inom bland annat industri, anläggning, jordbruk och byggbranschen.

− För många aktörer innebär det en stor kostnad att köpa in nya maskiner med lägre utsläpp. Med Klimatklivet kan Naturvårdsverket ge bidrag till den merkostnad det innebär att köpa en miljöanpassad maskin, säger Nanna Wikholm, projektledare på Naturvårdsverket. Detta förbättrar förutsättningarna att ställa krav på ny klimateffektiv teknik vid upphandling av entreprenadtjänster, säger Nanna Wikholm.

Klimatklivet har hittills gett stöd till bland annat traktorer som drivs på bioolja och asfaltverk med biobränslen. Flera stödmottagare har också valt att byta ut maskiner mot simulatorer, till exempel inom undervisning i körteknik. Investeringsstöd har också getts till åtgärder som främjar distributionen av förnybara bränslen för arbets- och jordbruksmaskiner. Naturvårdsverket ser gärna fler ansökningar av dessa typer till Klimatklivet.

 

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som främjar åtgärder på lokal nivå som minskar utsläppen. Under 2018 ska 1,7 miljarder kronor fördelas till nya åtgärder. Under 2018 är det öppet för nya ansökningar 17 april - 17 maj, samt 27 augusti - 27 september.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 07 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste